Onderzoeken bij merkelcelcarcinoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

De huisarts bekijkt de huidafwijking waar je je zorgen over maakt. Als het nodig is stuurt de huisarts je door naar een dermatoloog (huidarts).

De dermatoloog onderzoekt de knobbel en voelt of je lymfeklieren vergroot zijn. Meestal neemt hij of zij ook een klein stukje weefsel weg uit de knobbel. Dit heet een biopsie

De biopsie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Het weefsel gaat naar het laboratorium voor verder onderzoek. 

Na de diagnose merkelcelcarcinoom moet de knobbel zo snel mogelijk verwijderd worden, bij voorkeur in een gespecialiseerd ziekenhuis. Vraag je arts of hij je wil doorsturen naar zo’n ziekenhuis. 

Onderzoek naar uitzaaiingen in de lymfeklieren

Voelen je lymfeklieren bij het onderzoek vergroot aan? Dan krijg je een echografie. Dit onderzoek gebeurt om te kijken of er in de lymfeklier uitzaaiingen zitten.

Ziet de arts op de echo geen afwijkingen in de lymfeklier(en), dan kun je een schildwachtklieronderzoek krijgen. Dit is een onderzoek om heel kleine lymfeklieruitzaaiingen op te sporen.

Zitten er wel afwijkingen in de lymfeklier(en), dan doet de arts een punctie. Blijkt uit de punctie dat je uitzaaiingen hebt, dan is een schildwachtklierprocedure niet meer nodig.

Onderzoek naar uitzaaiingen op andere plekken

Is het merkelcelcarcinoom bij de diagnose al groter dan 2 cm? Of vindt de arts afwijkingen tijdens de echografie of schildwachtklierprocedure? Dan krijg je 1 of meer onderzoeken om te kijken of er uitzaaiingen zijn op andere plekken in het lichaam.

Je kunt de volgende onderzoeken krijgen:

Colofon

Met medewerking van:

Foto Alexander van Akkooi

Dr. Alexander van Akkooi

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Marcel Bekkenk

Dermatoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Illustratie mensen

Mensen die merkelcelcarcinoom hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2020