Behandeling bij merkelcelcarcinoom

Opslaan

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een merkelcelcarcinoom:

  • Operatie
  • Bestraling
  • Chemotherapie
  • Immunotherapie

Soms kun je meedoen aan een behandeling in studieverband (trial). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Behandeling van merkelcelcarcinoom zonder uitzaaiingen

Heb je een merkelcelcarcinoom zonder uitzaaiingen (stadium 1 of stadium 2), dan krijg je een operatie. Vaak krijg je ook nog bestraling.

De chirurg verwijdert de tumor ruim. Toch keert de tumor soms terug op de plek die behandeld is. Dit heet een recidief. Je kunt dan opnieuw een behandeling krijgen.

Behandeling van merkelcelcarcinoom stadium 3

Heb je een merkelcelcarcinoom met uitzaaiingen in nabijgelegen lymfeklieren (stadium 3), dan bestaat de behandeling uit een operatie. Hierbij verwijdert de chirurg de tumor en een deel van de lymfeklieren. Vaak krijg je ook nog bestraling om de kans kleiner te maken dat de tumor terugkomt.

Soms kunnen de uitzaaiingen niet met een operatie verwijderd worden. Dan kun je vaak nog wel een behandeling krijgen met chemotherapie met of zonder radiotherapie  en/of immunotherapie. Wordt de tumor door deze behandeling kleiner, dan kun je alsnog geopereerd of bestraald worden.

Behandeling van merkelcelcarcinoom stadium 4

Heb je een merkelcelcarcinoom met uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam (stadium 4), dan bestaat de behandeling uit chemotherapie of immunotherapie. Deze behandelingen hebben als doel de ziekte te remmen en klachten te verminderen. 

Je kunt ook afzien van behandeling.

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor mensen met een merkelcelcarcinoom hangen af van:

  • het stadium van de ziekte bij diagnose
  • de plaats van de tumor
  • de leeftijd
  • of er nog andere ziekten zijn

Je arts kan je meer vertellen over je vooruitzichten.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2020

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Bekkenk, M.W. (dermatoloog), Dr. Tesselaar, M.E.T. (medisch oncoloog), Dr. Van Akkooi, A.J.C. (chirurg-oncoloog)