CT-scan bij melanoom

Opslaan

Is het melanoom al in een gevorderd stadium (stadium IIIc-IV) bij ontdekking? Dan doet de arts ook onderzoek naar uitzaaiingen op andere plekken in het lichaam, bijvoorbeeld in de longen of de lever. Hij kan hiervoor een CT-scan of PET-CT-scan gebruiken.

CT-scan

Deze video legt uit hoe de CT-scan in zijn werk gaat.

Wat is een CT-scan?

Op een CT-scan zijn organen en weefsels heel precies te zien. Het apparaat maakt gebruik van röntgenstraling en een computer.

Hoe gaat een CT-scan?

De scan gebeurt met een CT-scanapparaat. Je ligt op een tafel die kan schuiven. Het apparaat heeft een ronde opening waar je doorheen schuift.

Terwijl de tafel verschuift, maakt de CT-scan een aantal foto's. Op een foto is telkens een ander stukje van het orgaan of weefsel afgebeeld. Deze foto’s maken een tumor en eventuele uitzaaiingen zichtbaar. Ze laten ook zien hoe groot de tumor is en welke vorm deze heeft.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2018

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Tumor Focusgroep Melanoom