Behandeling en bijwerkingen

Doelgerichte therapie bij melanoom

Opslaan

Ongeveer de helft van de mensen met een uitgezaaid melanoom blijkt een mutatie in het BRAF-gen te hebben. Door deze mutatie wordt het eiwit BRAF overgeactiveerd en ontstaat er overmatige celgroei. Er zijn doelgerichte medicijnen beschikbaar die dit overactieve BRAF afremmen. 

Patiënten met stadium 3

Heeft u melanoom in stadium 3A (> 1 mm), 3B of 3C, dan kunt u na de operatie een aanvullende preventieve behandeling krijgen met een combinatie van dabrafenib en trametinib. Deze medicijnen kunnen de terugkeer van ziekte uitstellen.

Deze combinatie zit nu nog in de sluis voor dure geneesmiddelen. maar wordt wel al verstrekt door de farmaceut, totdat het uit de sluis is.   

Patiënten met stadium 4

Heeft u melanoom in stadium 4, dan kunt u (onafhankelijk van of een operatie wel of niet mogelijk is) behandeld worden met een van de volgende medicijnen of combinaties van medicijnen:

  • vemurafenib 
  • dabrafenib 
  • trametinib
  • encorafenib
  • een combinatie van dabrafenib en trametinib
  • een combinatie van vemurafenib en cobimetinib 
  • een combinatie van encorafenib en binimetinib

Deze medicijnen kunnen bij stadium 4-patiënten de overleving verlengen.

Behandeling in studieverband  met nieuwe medicijnen is soms ook een mogelijkheid.

Resistentie

Van mensen in stadium 4 is bekend dat de kankercellen na verloop van tijd ongevoelig (resistent) worden voor deze middelen. Ze werken dan niet meer. De arts zal dan andere behandelmogelijkheden met u bespreken.

Of ook resistentie optreedt bij aanvullend preventief behandelen in stadium III is nog niet bekend.

Behandelcentra

Doelgerichte therapie bij melanoom wordt in Nederland alleen gegeven in de 14 melanoomcentra. Deze therapie kan namelijk ernstige bijwerkingen geven. 

Doelgerichte therapie

In deze video ziet u hoe doelgerichte therapie werkt.

Hoe werkt doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen die specifiek aangrijpen op de kankercellen. Zo kan doelgerichte therapie kankercellen doden of de celdeling van kankercellen remmen.

De medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen kankercellen bereiken. Een ander woord voor doelgerichte therapie is targeted therapy.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Tumor Focusgroep Melanoom