Behandeling en bijwerkingen

Vergelijk ziekenhuizen voor maagkanker

Opslaan

Je kunt niet in alle ziekenhuizen terecht voor de volledige behandeling van maagkanker. Voor een deel van het zorgtraject kan het zijn dat je wordt verwezen naar een ander ziekenhuis. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt welke ziekenhuizen operaties voor maagkanker mogen verrichten.

Voor de behandeling van maagkanker bestaan kwaliteitsnormen. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden.

Een van die kwaliteitsnormen is een minimum aantal operaties voor maagkanker dat een ziekenhuis minstens per jaar moet verrichten. Dat wordt ook wel de volumenorm genoemd. Deze volumenorm is dat er per jaar, per ziekenhuislocatie minimaal 20 maagkankeroperaties worden uitgevoerd. Is dat 3 opeenvolgende jaren zo, dan voldoet het ziekenhuis aan de volumenorm. Je kunt uw specialist altijd vragen of het ziekenhuis aan deze normen voldoet.

Patiëntenorganisatie SPKS heeft uitgezocht hoeveel maagkankeroperaties ziekenhuizen per jaar doen. Het resultaat van SPKS kun je onderaan deze pagina downloaden (PDF).

De volumenorm is echter niet de enige kwaliteitsnorm en zegt onvoldoende over de kwaliteit van de zorg. Het is daarom aan te raden om naar meer kwaliteitsnormen te kijken. Zoals: maakt het ziekenhuis gebruik van de modernste technieken? Doet het ziekenhuis mee aan het multidisciplinair overleg van andere verwijzende ziekenhuizen? Zijn de medewerkers geschoold volgens de landelijke richtlijnen? Worden de behandelingen verricht volgens de landelijke richtlijnen?

Zo’n kwaliteitsnorm geeft een aanwijzing over bijvoorbeeld de kwaliteit, de veiligheid, de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg. Informatie over kwaliteitsnormen staat op de website van elk ziekenhuis of is via uw zorgverzekeraar op te vragen. Alle normen zijn te vinden in het SONCOS-normeringsrapport, zie onderaan de pagina.

Op dit moment worden ook de resultaten van de operatie van slokdarm- en maagkanker in Nederland geregistreerd. Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg, zodat deze nog verder kan worden verbeterd. Kijk voor meer informatie bij DUCA.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door NFK, kanker.nl.