Diagnose

Patiëntenorganisatie voor longkanker

Opslaan

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en iedereen die dichtbij ze staat. Ze geven informatie over longkanker en brengen lotgenoten met elkaar in contact.

De patiëntenorganisatie streeft naar de beste zorg bij longkanker. En vindt het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt.

Ook adviseert Longkanker Nederland bij onderzoeken naar longkankerzorg door ervaringen van patiënten in te brengen. De organisatie komt op voor patiënten, door bijvoorbeeld te adviseren over het beschikbaar stellen van dure medicijnen. Door samen te werken met andere organisaties staat de patiëntenorganisatie sterker en kunnen ze deze doelen waarmaken.

Patiëntenbeweging NFK

De NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties. De NFK vertegenwoordigt alle kankerpatiënten in Nederland en komt op voor hun belangen. De organisatie streeft naar betere zorg en meer kwaliteit van leven.

De NFK wil dat alle mensen met kanker in Nederland:

  • zelf de regie kunnen houden
  • mee kunnen praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek
  • sneller nieuwe en betere behandeling krijgen
  • meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen
  • weer helemaal kunnen deelnemen aan de maatschappij

Lees verder op nfk.nl.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door Longkanker Nederland , kanker.nl.