Patiëntenorganisatie voor longkanker

Opslaan

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland zet zich in voor patiënten met longkanker en iedereen die dichtbij ze staat. Ze geven informatie over longkanker en brengen lotgenoten met elkaar in contact.

De patiëntenorganisatie streeft naar de beste zorg bij longkanker. En vindt het belangrijk dat bij deze zorg altijd rekening wordt gehouden met de wensen van de patiënt.

Ook adviseert Longkanker Nederland bij onderzoeken naar longkankerzorg door ervaringen van patiënten in te brengen. De organisatie komt op voor patiënten, door bijvoorbeeld te adviseren over het beschikbaar stellen van dure medicijnen. Door samen te werken met andere organisaties staat de patiëntenorganisatie sterker en kunnen ze deze doelen waarmaken.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.  

Je kunt je stem laten horen via het patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem deelt NFK met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door Longkanker Nederland , kanker.nl.