Overige cijfers niet-kleincellige longkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met niet-kleincellige longkanker (incidentie)

Toelichting: Het totaal aantal patiënten met niet-kleincellige longkanker is de laatste jaren toegenomen.
Meer mannen dan vrouwen krijgen deze vorm van kanker. Het aantal mannen dat deze vorm van kanker krijgt is min of meer hetzelfde gebleven. Het aantal vrouwen dat deze vorm van kanker krijgt, is de laatste 15 jaar sterk gestegen.
In 2000 kregen ongeveer 6800 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ongeveer 9300.

Leeftijdsverdeling voor niet-kleincellige longkanker, 2015

Toelichting: Niet-kleincellige longkanker komt vooral vaak voor bij mensen van 60 jaar en ouder. Pas vanaf hoge leeftijd daalt het aantal mensen dat niet-kleincellige longkanker krijgt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)