Overige cijfers kleincellige longkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met kleincellige longkanker (incidentie)

Toelichting: Het totaal aantal patiënten met kleincellige longkanker is de laatste jaren toegenomen. Het aantal mannen dat deze vorm van kanker krijgt is in de loop der jaren min of meer hetzelfde gebleven. Het aantal vrouwen dat deze vorm van kanker krijgt, is de laatste 15 jaar sterk toegenomen. In 2000 kregen ongeveer 1500 mensen deze vorm van kanker. In 2015 waren dat er ongeveer 1750.

Leeftijdsverdeling voor kleincellige longkanker, 2015

Toelichting: Kleincellige longkanker komt vooral vaak voor bij mensen van 60 jaar en ouder. Pas vanaf hoge leeftijd daalt het aantal mensen dat kleincellige longkanker krijgt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)