Lichttherapie bij kanker van de mond- of keelholte

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Een ander woord voor lichttherapie is fotodynamische therapie (PDT). Fotodynamische therapie wordt meestal afgekort tot PDT wat de afkorting van de Engelse naam Photodynamic Therapy is. 

Bij PDT bij kanker van de mond- of keelholte krijgt u via een injectie in uw arm een chemische stof toegediend. Drie tot vier dagen na toediening is deze stof het meest aanwezig in en rond de tumor. Door belichting van de tumor met speciaal (laser)licht ontstaat er een chemische reactie. Hierdoor sterven de tumorcellen af.

PDT is vooral geschikt voor patiënten met een oppervlakkige en/of kleine tumor, niet dikker dan 0,5 cm. U heeft dan een goede kans op genezing. U krijgt PDT dan in plaats van een operatie en bestraling. Dit kan maar in een aantal ziekenhuizen in Nederland.

Soms kan de arts de laserbundel in dieper gelegen en/of dikkere tumoren brengen. Dit gaat via holle katheters die hij van tevoren aanbrengt. Dit heet interstitiële PDT (iPDT). De arts kiest hier met u voor als de normale behandelingen niet mogelijk zijn. Of als de kans op ernstige bijwerkingen bij deze behandelingen te groot is. 

PDT kan ook worden toegepast als er geen behandeling meer mogelijk is. Het is dan meestal een palliatieve behandeling. Zo’n behandeling heeft als doel de ziekte te remmen of klachten te voorkomen of verminderen.

Direct na de inspuiting van de chemische stof bent u overgevoelig voor licht. Vooral de eerste 2 weken is dit het geval. Tot 3 maanden na de inspuiting moet u voorzichtig zijn met licht. Dat geldt vooral voor natuurlijk licht (daglicht). 

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Prof. dr. Remco de Bree

Keel-neus-oorarts, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

Prof. dr. Michiel van den Brekel

Keel-neus-oorarts, Antoni van Leeuwenhoek

Prof. dr. Frans Hilgers

Keel-neus-oorarts, Antoni van Leeuwenhoek

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: januari 2015