Behandeling en bijwerkingen

Levertransplantatie bij leverkanker

Opslaan

Bij een levertransplantatie verwijdert de chirurg de hele lever en vervangt die door een donorlever. Deze behandeling is bedoeld om genezing te bereiken.

Voor deze zeer grote ingreep moet je aan strikte voorwaarden voldoen, zoals:

 • beperkte hoeveelheid tumoren 
 • de tumoren mogen niet te groot zijn
 • de tumoren mogen niet in bloedvaten groeien
 • de tumoren mogen niet buiten de lever groeien

Levertransplantaties worden alleen uitgevoerd in:

 • Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam
 • Leids Universitair Medisch Centrum Leiden 
 • Universitair Medisch Centrum Groningen

Een levertransplantatie komt niet zo heel vaak voor omdat:

 • het aantal donorlevers beperkt is
 • de patiënt een goede conditie moet hebben
 • de donorlever hetzelfde weefseltype moet hebben
 • de kans groot moet zijn dat de tumor na de transplantatie niet terugkeert

Door de strenge criteria voor selectie voor een levertransplantatie kan niet iedereen hiervoor in aanmerking komen. Tijdens het wachten op een donorlever wordt soms geprobeerd de tumor(en) zo klein mogelijk te maken of te houden.
Dat gebeurt met een van de onderstaande behandelingen:

Na de transplantatie verblijf je enkele dagen op de afdeling intensive care van het ziekenhuis. Daarna ga je terug naar de gewone verpleegafdeling.

Complicaties en risico's bij een levertransplantatie

Bij een levertransplantatie kunnen zoals bij elke operatie complicaties optreden. In dit geval moet je denken aan:

 • bloedingen
 • lekkage van gal in de buik
 • infecties
 • het (tijdelijk) verslechteren van de leverfunctie

Daarnaast blijft er bij een transplantatie altijd het risico dat je lichaam de donorlever afstoot. Om dat te voorkomen, moet je medicijnen slikken. De kans op afstoting is het grootst in de eerste 4 weken na de operatie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Burgmans, M.C. (radioloog), Dr. Erpecum, K.J. van (MDL-arts), Dr. Klümpen. H.J. (medisch oncoloog), Prof. dr. Man, R.A. de (MDL-arts), Dr. Sprengers, D. (MDL-arts), Prof. dr. Verhoef, C. (chirurg)