Behandeling en bijwerkingen

Bestraling (stereotactisch) bij leverkanker

Opslaan

Stereotactische bestraling is een bestralingstechniek voor uitwendige bestraling. Het is geschikt voor kleine tumoren.

Bij deze techniek draaien meerdere smalle bestralingsbundels om de patiënt heen. Zo kan de arts vanaf verschillende kanten heel precies bestralen en het te bestralen gebied zo klein mogelijk houden. Daardoor kan de tumor een hele hoge bestralingsdosis krijgen, terwijl het omliggende weefsel zo veel mogelijk wordt gespaard.

Stereotactische bestraling is geen standaardbehandeling bij leverkanker. De behandeling vindt alleen plaats in studieverband.

Wanneer stereotactische bestraling?

Je kunt mogelijk in aanmerking komen voor stereotactische bestraling als:

  • de tumor(en) niet te groot zijn
  • de tumor(en) niet doorgegroeid en niet uitgezaaid zijn
  • de tumor(en) niet met een operatie verwijderd kunnen worden 
  • je conditie geen grote operatie toelaat
  • de lever nog redelijk goed functioneert

Verloop van de behandeling

Om de stralenbundels nauwkeurig in te kunnen stellen, probeert de arts de plaats van de tumor in de lever vooraf te markeren. Daarvoor gebruikt hij een CT-scan. Met een dunne holle naald worden kleine metalen ‘zaadjes’ (ongeveer 3 mm groot) op de juiste plek geplaatst. De huid wordt vooraf plaatselijk verdoofd.

Meestal wordt de totale bestraling in 3 tot 6 doseringen om de dag toegediend.

Stereotactische radiotherapie wordt ook wel precisiebestraling of radiochirurgie genoemd. Voor sommige patiënten is stereotactische radiotherapie een alternatief voor transarteriële chemo-embolisatie (TACE). Bespreek met je arts welke behandeling voor je het meest geschikt is.

Bijwerkingen stereotactische bestraling bij leverkanker

Stereotactische bestraling heeft meestal weinig bijwerkingen. Vermoeidheid is de meest genoemde bijwerking. Bij een klein aantal patiënten treedt een verslechtering van de leverfunctie op. Ook kunnen soms maagdarmklachten optreden omdat er een stukje van de maag of nabij gelegen darm meebestraald is.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Burgmans, M.C. (radioloog), Dr. Erpecum, K.J. van (MDL-arts), Dr. Jansen, E.P.M. (radiotherapeut), Dr. Klümpen. H.J. (medisch oncoloog), Dr. Sprengers, D. (MDL-arts), Prof. dr. Verhoef, C. (chirurg)