Wat is…?

Kleincellige longkanker

Opslaan

Bij longkanker onderscheiden we verschillende vormen. Globaal gaat het om:

Kleincellige longkanker heeft zijn naam te danken aan de vorm van de tumorcellen onder de microscoop. De tumorcellen zijn kleiner dan de gewone longcellen en delen zich snel. Vaak is kleincellige longkanker dan ook al uitgezaaid op het moment dat er klachten ontstaan.

Ongeveer 15% van de gevallen van longkanker is kleincellig. De meest voorkomende vorm van longkanker (80%) is niet-kleincellige longkanker.

Longkanker is niet erfelijk. Wel zijn er bepaalde erfelijke factoren die ertoe leiden dat sommige rokers wel longkanker krijgen en andere rokers niet.

Longen

Longen
De longen en onderdelen van de longen.

1: luchtpijp, 2: luchtpijpvertakking, 3: longvlies en borstvlies, 4: luchtkanaaltje, 5: longblaasje

Longen

De longen bevinden zich in de borstkas, aan weerszijden van het hart. De longen zijn opgebouwd uit elastisch, sponsachtig weefsel. 

De rechterlong bestaat uit 3 longkwabben, de linkerlong uit 2 longkwabben. Rondom elke long zit een vlies: het borstvlies. Dit vlies bestaat uit 2 lagen. De binnenste laag zit om de longen en heet longvlies. De buitenste laag bekleedt de binnenkant van de borstkas en heet ribvlies. Het gebied in de borstkas tussen de beide longen wordt het mediastinum genoemd. Hierin bevinden zich behalve de luchtpijp, de slokdarm en het hart, ook bloedvaten, lymfevaten, lymfeklieren en zenuwen. 

Luchtpijp

De lucht die wij via de neus en/of de mond inademen, bereikt via de keelholte de luchtpijp. De luchtpijp splitst zich in de borstkas in twee grote vertakkingen: de bronchi. Enkelvoud is bronchus. Elke bronchus gaat naar één van de longen. Op de illustratie is te zien dat de linker- en rechter bronchus zich verder splitsen in steeds kleinere luchtkanalen: de bronchioli. Deze luchtkanaaltjes monden uit in de longblaasjes. 

Longblaasjes

De longen bevatten miljoenen longblaasjes. Deze zijn allemaal afzonderlijk omgeven door een net van zeer kleine bloedvaten. De wanden van deze longblaasjes en bloedvaten zijn zo dun, dat er zuurstof doorheen kan dringen. Op die manier bereikt de zuurstof uit de ingeademde lucht ons bloed. Via het bloed wordt de zuurstof vervolgens door het lichaam verspreid. Omgekeerd wordt het koolzuurgas uit het bloed via de longblaasjes uitgeademd. 

Trilhaartjes

De binnenkant van de luchtkanalen is bekleed met cellen die voorzien zijn van trilhaartjes. Er zijn ook cellen die slijm produceren. In de lucht die wij inademen zit stof en vuil. Dit vermengt zich met het in de luchtkanalen aanwezige slijm en wordt vervolgens door de trilhaartjes uit de longen naar boven getransporteerd. Op die manier reinigen de longen zichzelf.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, Longkanker Nederland .