Behandeling en bijwerkingen

Behandeling bij kleincellige longkanker

Opslaan

Bij het merendeel van de patiënten met kleincellige longkanker wordt de ziekte ontdekt in een laat stadium, namelijk stadium 4. De ziekte is dan zo ver gevorderd dat genezing niet meer mogelijk is. Dan is alleen een palliatieve behandeling nog zinvol.

U kunt de volgende behandelingen krijgen:

Ook kan de arts kiezen voor een combinatie van behandelingen.

Het doel van palliatieve behandeling is:

  • het remmen van de ziekte
  • vermindering van de klachten
  • zo veel mogelijk voorkomen van complicaties, zoals pijn, benauwdheid of bloeding

Chemotherapie geeft hierbij de beste resultaten.

Een patiënt met kleincellige longkanker wordt zelden geopereerd. Alleen als de tumor nog heel klein is, niet is ingegroeid en niet is uitgezaaid, kan een operatie een overweging zijn. Dit is dan in opzet een genezende behandeling.

Naast bovenstaande behandelingen kunt u soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen.

Wat is longkanker?

Dr. Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen vertelt wat longkanker is. Ook legt hij uit wat het eerste gesprek met de arts inhoudt, en wanneer een operatie wel of niet mogelijk is.

Behandelplan

Uw behandelend arts maakt samen met een aantal andere specialisten een behandelplan voor u. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen.

Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen geven, is het onder andere belangrijk te weten:

  • welk stadium en kenmerken de tumor heeft
  • of er sprake is van erfelijke belasting
  • of er uitzaaiingen zijn

Maar ook uw persoonlijke situatie speelt een rol. Een behandelplan is dus maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de behandelmogelijkheden zodat u samen met uw behandelteam een weloverwogen besluit kunt nemen.

Multidisciplinair overleg

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg (MDO). In veel ziekenhuizen in Nederland betrekken de artsen ook specialisten vanuit andere ziekenhuizen bij het multidisciplinaire overleg. 

Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.

Curatieve behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Onderdeel daarvan kan een aanvullende behandeling zijn: een adjuvante behandeling.

Adjuvante behandeling

Een adjuvante behandeling is een aanvullende behandeling. U krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. De adjuvante behandeling is bedoeld om een beter eindresultaat te bereiken. Een voorbeeld van een adjuvante behandeling is bestraling na een operatie.

Neo-adjuvante behandeling

Een neo-adjuvante behandeling is vergelijkbaar met de adjuvante behandeling. Het is  ook gericht op een beter eindresultaat. Neo-adjuvant betekent dat u deze aanvullende behandeling vóór de andere behandeling krijgt. Een voorbeeld is chemotherapie of bestraling om de tumor kleiner te maken vóór een operatie.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte of het voorkomen of bestrijden van klachten. Een palliatieve behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op pijnbestrijding.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl, Longkanker Nederland .

Met medewerking van

Dr. Burgers, J.A. (longarts), Dr. de Wit, R. (medisch oncoloog), Verbeek, X, Weide, W. van de