Wat is…?

Symptomen bij keelkanker

Opslaan

Kanker in de keelholte geeft in het begin onduidelijke klachten. Hierdoor wordt de tumor meestal pas in een laat stadium ontdekt. 

Heeft u langer dan 3 weken last van 1 of meer van de volgende symptomen? Dan is het belangrijk dat uw huisarts of tandarts u voor verder onderzoek verwijst naar een keel-, neus-, oorarts (KNO-arts) of kaakchirurg.

De klachten van keelkanker hangen af van de plek waar de tumor is ontstaan.

Neuskeelholtetumoren 

 • verstopte neus
 • neusbloedingen
 • oorklachten (aan 1 of beide kanten) zoals dichtzittend oor, slechter horen
 • hoofdpijn
 • vergrote, vaak pijnloze zwelling (klier) in de hals
 • dubbelzien of verminderd zien

Mondkeelholtetumoren 

 • een wondje dat niet geneest of een zweertje in de keel, op het zachte verhemelte of amandelregio
 • pijnklachten in de mondkeelholte
 • uitstralende pijn vanuit de keel naar het oor
 • slecht, moeilijk of pijnlijk slikken of vaak verslikken
 • veel slijm in de keel
 • blijvend gevoel van brok in de keel 
 • vergrote, vaak pijnloze zwelling (klier) in de hals

Keelholtetumoren 

In een vroeg stadium kunt u vage klachten krijgen, zoals: 

 • slikproblemen en veel slijm in de keel
 • keelpijn
 • heesheid
 • uitstralende pijn vanuit de keel naar het oor
 • gevoel van een brok in de keel dat niet overgaat
 • vergrote, vaak pijnloze zwelling (klier) in de hals

Klachten die u in een later stadium kunt hebben: 

 • er kan bloed in het slijm zitten
 • uw tong kan minder beweeglijk zijn
 • u kunt het gevoel hebben een ‘aardappel’ in uw keel te hebben: praten kan moeilijker zijn en uw stem kan anders klinken
 • de tumor kan de luchtdoorgang voor een deel of helemaal blokkeren: hierdoor krijgt u het benauwd
 • vermagering

Als je één van deze klachten langer dan 3 weken hebt

Vraag de  huisarts om een verwijzing naar een specialist als je langer dan 3 weken één van deze klachten hebt. Bron: www.MakeSensecampaign.eu; op initiatief van de Europese hoofd-halsvereniging EHNS.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Met medewerking van

Prof. dr. Hilgers, F.J.M. (KNO-arts), Otto (ervaringsdeskundige)