Wat is…?

Risicofactoren van keelkanker

Opslaan
Voor keelkanker is een aantal risicofactoren bekend. Sommige mensen hebben hierdoor een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze soort kanker. De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een tumor in de keelholte zijn: 
  • roken
  • tabak pruimen
  • overmatig alcohol drinken

Roken en alcohol

Een groot deel van de patiënten met kanker van de mond- of keelholte heeft voor de behandeling gerookt en/of overmatig alcohol gedronken. Mensen die tabak én alcohol gebruiken lopen extra risico, omdat tabak en alcohol elkaars werking versterken.

Rookt u of drinkt u alcohol, dan heeft dit een duidelijk nadelige invloed op de resultaten van de behandeling. Ook vergroot het de kans dat de ziekte terugkomt. Daarom is het ontzettend belangrijk dat u hiermee stopt. Heeft u veel moeite om te stoppen met roken of drinken, bespreek dit dan met uw (huis)arts.  

Verder zijn mogelijke risicofactoren: 
  • slechte mondhygiëne
  • slechte voeding
  • chronische irritatie door ontstekingen
  • HPV

Humaan papillomavirus (HPV)

Het humaan papillomavirus (HPV) is een risicofactor voor orofarynx kanker. De orofarynx is het middelste gedeelte van de mondkeelholte. De keelamandelen, het zachte verhemelte en de tongbasis zijn de plaatsen waar deze vorm van kanker meestal ontstaat.

Erfelijkheid

Mogelijk spelen erfelijke factoren een rol bij het ontstaan van kanker van de mond- of keelholte. Het effect van kankerverwekkende stoffen van buitenaf is waarschijnlijk erfelijk bepaald. Dat betekent dat bijvoorbeeld tabak of alcohol de ene persoon een grotere kans op kanker geeft dan de andere.

Veel mensen denken of zijn bang dat kanker besmettelijk is, maar kanker is niet besmettelijk. Keelkanker dus ook niet. Ook is geen besmetting mogelijk door opgehoest slijm.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Prof. dr. Hilgers, F.J.M. (KNO-arts), Otto (ervaringsdeskundige)