Wat is…?

Overlevingscijfers hodgkinlymfoom

Opslaan

Belangrijk om te weten voordat u verder leest:
De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over uw situatie. Uw vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek uw vooruitzichten met uw arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in uw ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met uw arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Overleving van hodgkinlymfoom, 2001-2015

Overleving van hodgkinlymfoom, 2001-2015
Toelichting: De overleving van patiënten met hodgkinlymfoom is de laatste jaren licht verbeterd. Van 81% in de periode 2001-2005 naar 85% in de periode 2011-2015.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium uw ziekte is. (Met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium)

Tip: Bespreek met uw arts het stadium van uw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van hodgkinlymfoom

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van hodgkinlymfoom
Toelichting: de cijfers I tot en met IV geven het stadium weer.

Overleving van hodgkinlymfoom, per stadium

Overleving van hodgkinlymfoom,  per stadium
Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van hodgkinlymfoom per stadium.

Stadium I: 1 jaar na de diagnose is 98% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 94%.
Stadium II: 1 jaar na de diagnose is 97% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 93%.
Stadium III: 1 jaar na de diagnose is 89% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 81%.
Stadium IV: 1 jaar na de diagnose is 84% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 75%.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)