Onderzoek en diagnose

Onderzoek en diagnose bij hodgkinlymfoom

Opslaan

Heeft u symptomen die kunnen passen bij lymfeklierkanker, ga dan naar uw huisarts. Hij zal u eerst lichamelijk onderzoeken. Meestal laat uw huisarts ook uw bloed onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen aanwijzingen geven over mogelijke oorzaken van uw klachten.

Het bloedonderzoek kan uitwijzen dat verder onderzoek nodig is. De huisarts verwijst u dan door naar een specialist. Dit is meestal een internist. Deze specialist kan de onderzoeken herhalen en aanvullende onderzoeken (laten) uitvoeren.

Biopsie lymfeklier

Om de diagnose te kunnen stellen is een biopsie van een lymfeklier nodig. Hierbij verwijdert de arts (een stuk van) de aangedane lymfeklier of van het verdachte lymfeweefsel. Een biopsie kan pijnlijk zijn. Ook als u hiervoor plaatselijk verdoofd bent.

Aanvullend onderzoek

Vaak is verder onderzoek nodig. Daarmee stelt de arts vast hoe uitgebreid de ziekte is. Zo kan hij bepalen welke behandeling het meest geschikt is.

U kunt 1 of meer van de volgende onderzoeken krijgen:

  • Lichamelijk onderzoek. De arts onderzoekt de lymfeklieren die aan de buitenkant voelbaar zijn.
  • KNO-onderzoek. In de keel- en neusholte zit lymfeklierweefsel dat betrokken kan zijn bij de ziekte. Indien nodig krijgt u een verwijzing naar een keel-, neus- en oorarts (KNO-arts).
  • Bloedonderzoek
  • PET-CT scan (of CT-scan) van hals, borst en buik: om de uitgebreidheid van de ziekte vast te stellen. 
  • Beenmergonderzoek: alleen als er op de PET-CT-scan activiteit in het beenmerg wordt gezien.
  • MRI-scan: als er specifieke afwijkingen in bijvoorbeeld de botten in beeld gebracht moeten worden
  • Röntgenfoto van de borst. Dit heet een thoraxfoto of longfoto. Hiermee kan de arts eventueel vergrote lymfeklieren in de borstkas opsporen.

Echografie wordt bij een lymfoom niet vaak meer gebruikt. Een CT- of PET-scan geeft vaak betere beelden. Maar soms krijgt u een echografie om een lymfeklier beter zichtbaar te maken voor een biopsie.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2017

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Klein, S.K. (hematoloog), Dr. Tonino, S.H. (hematoloog)