Nieuwe ontwikkelingen bij hodgkinlymfoom

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Bij het hodgkinlymfoom zijn de kansen op langdurige overleving groot. Daarom richt het meeste onderzoek zich op het verminderen van de gevolgen van de behandelingen op de lange termijn.

Er wordt onderzoek gedaan naar chemotherapie die minder schadelijk is, bijvoorbeeld door vermindering van het aantal chemokuren gecombineerd met een lagere dosis bestraling. 

Ook wordt onderzoek gedaan waarbij met behulp van een vroege PET-CT scan gekeken wordt naar de reactie van de aangedane lymfeklieren na 2-4 chemokuren. Een deel van de patiënten wordt dan zelfs zonder bestraling behandeld.

Nivolumab bij hodgkinlymfoom

Nivolumab is een middel dat het immuunsysteem beter in staat stelt om kwaadaardige cellen te doden. Het wordt in beperkte mate ingezet bij patiënten met teruggekeerd/refractair hodgkinlymfoom na een autologe stamceltransplantatie gevolgd door een behandeling met brentuximab vedotin. Dit gebeurt uitsluitend in onderzoeksverband.

Nivolumab is een zogenaamde PD-1 remmer. PD-1 is een eiwit aan de buitenkant van een T-cel. T-cellen zijn belangrijk in ons immuunsysteem. Als het eiwit PD-L1 of PD-L2 bindt aan PD-1, dan wordt een T-cel inactief.

Bepaalde type kankercellen hebben het eiwit PD-L1 aan de buitenkant. T-cellen die hieraan binden worden inactief. Dan valt het immuunsysteem de kankercellen niet aan. Het nieuwe medicijn nivolumab blokkeert de binding van PD-L1 aan PD-1. Hierdoor blijven de T-cellen actief.

Colofon

Met medewerking van:

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

Hans van der Woude

Verpleegkundig specialist, St. Antonius Ziekenhuis

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding

Laatste update: juli 2017