Wat is…?

Glioom

Opslaan

Een glioom is een hersentumor die is ontstaan uit de steuncellen van de hersenen. Deze steuncellen heten ook wel glia-cellen. Gliacellen voeden, beschermen en isoleren het hersenweefsel en houden het weefsel op zijn plek.

Glioom is de meest voorkomende kwaadaardige primaire hersentumor. Eern primaire hersentumor is een hersentumor die ontstaat vanuit de hersenen of hersenvliezen zelf.

Type glioom

De vooruitzichten en de behandeling van een glioom hangen af van het type glioom, de graad van het glioom en van de moleculaire kenmerken.

De belangrijkste soorten gliomen bij volwassenen zijn:

Andere voorkomende gliomen zijn hersenstamglioom, opticus glioom (graad I) en pilocytair astrocytoom (graad I). Dit zijn gliomen die vooral voorkomen bij kinderen. Hierover kunt u meer lezen op de website van Stichting Hersentumor.

Gradering bij glioom

Gliomen worden ingedeeld in laaggradig (graad I en II) en hooggradig (graad III en IV). Laaggradig en hooggradig is niet hetzelfde als goedaardig en kwaadaardig.

Van de gliomen zijn alleen de graad I tumoren echt goedaardig. Deze tumoren groeien plaatselijk en zijn met een operatie vaak te genezen. De andere gliomen (graad II, III en IV) gedragen zich kwaadaardig.

Bij een hersentumor betekent kwaadaardig iets anders dan bij andere tumorsoorten. Een glioom zaait bijna nooit uit buiten de hersenen. Kwaadaardig betekent in dit geval dat het glioom bijna altijd weer terugkomt. Dit heet een recidief tumor.

Laaggradig glioom

Graad I en II gliomen zijn laaggradige gliomen. Ze groeien langzaam. Graad I gliomen zijn meestal goed begrensd. Dat betekent dat ze niet doorgroeien in omliggend, gezond hersenweefsel. Graad II gliomen zijn niet goed begrensd, ze dringen wel door in omliggend hersenweefsel. Een laaggradig glioom kan met de jaren veranderen in een hooggradiger glioom.

Hooggradig glioom

Graad III en IV zijn hooggradige gliomen.  Ze groeien snel en ongeremd. Deze tumoren zijn niet scherp begrensd. Ze dringen diep door in omliggend hersenweefsel.

Moleculaire kenmerken

Moleculaire kenmerken zijn de eigenschappen van het tumorweefsel en van het DNA (erfelijk materiaal) van de tumor. Deze kenmerken worden steeds belangrijker bij het bepalen van de prognose en de behandeling van een hersentumor.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Snijders, T.J. (neuroloog)