Diffuus laaggradig glioom

Symptomen bij een diffuus laaggradig glioom

Opslaan

De meest voorkomende symptomen van een diffuus laaggradig glioom zijn:

  • epileptische aanvallen (insulten)
  • (kleine) gedragsveranderingen
  • stemmingsstoornissen

Is het glioom groter, dan kunnen klachten door drukverhoging en schade aan de hersenen voorkomen.

Omdat een laaggradig glioom langzaam groeit, komen de volgende symptomen minder vaak voor:

  • veranderingen in het denken, onthouden en gedrag
  • neurologische uitval, zoals zwakte of verlamming in een lichaamshelft, stoornissen van het zien en problemen van taal en spraak.
  • hoofdpijn

Een diffuus laaggradig glioom ontwikkelt zich uiteindelijk bijna altijd tot een hooggradig glioom. Dan ontstaan meestal wel klachten zoals neurologische uitval.

Soms zijn er geen klachten en wordt de tumor toevallig ontdekt, wanneer er een scan om een andere reden gemaakt wordt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Snijders, T.J. (neuroloog)