Overige cijfers GIST

Opslaan

Nieuwe patiënten met GIST (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met een gastro-intestinale stromale tumor (GIST) is de laatste jaren licht gestegen.
Er is eigenlijk geen echt verschil tussen het aantal mannen en vrouwen die deze vorm van kanker krijgen. Het verschilt per jaar, maar gemiddeld genomen is er nauwelijks een verschil.

Leeftijdsverdeling voor GIST, 2015

Toelichting: Gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) komen vooral voor bij mensen die ouder zijn. De grootste groep is ouder dan 60 jaar bij diagnose.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)