DNA-onderzoek bij GIST

Opslaan

Na de biopsie of operatie bekijkt de patholoog het weggenomen weefsel. Hij of zij onderzoekt of de tumor daadwerkelijk een GIST is.

De patholoog kijkt naar de vorm van de kankercellen en naar de mutaties in hun DNA.

In welk gen zit de afwijking?

Met een genenpanel kan de patholoog bepalen in welk gen de afwijking zit die de GIST veroorzaakt. Er zijn namelijk verschillende genen betrokken bij een GIST. Lees meer over hoe een GIST ontstaat.

Het genenpanel kan ook aangeven in welk deel van het gen de mutatie zit. Op basis van de precieze plek van de mutatie kan de arts de juiste dosis doelgerichte therapie bepalen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2018

Dit artikel is geschreven door Contactgroep GIST, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Desar, I. (medisch oncoloog), Dr. Hartgrink, H.H. (chirurg-oncoloog), Kampen, P. van (ervaringsdeskundige)