Onderzoek en diagnose

CT-scan bij galwegkanker

Opslaan

Vermoedt de arts dat u galwegkanker heeft? Dan krijgt u een CT-scan om te bepalen waar de tumor zit en wat het stadium van de tumor is. Een CT-scan is niet altijd nodig als u een MRI heeft gehad.

Met een CT-scan kan de arts onder andere:

  • afsluiting van de galwegen vaststellen
  • bepalen of u een tumor in de galwegen of galblaas heeft
  • de grootte van de tumor bepalen
  • ingroei in omgevende bloedvaten of organen bepalen
  • bekijken of u uitzaaiingen heeft 
  • zien of er vocht in uw buikholte zit (ascites)

CT-scan

Deze video legt uit hoe de CT-scan in zijn werk gaat.

Hoe gaat een CT-scan?

Een CT-scan brengt organen en/of weefsels zeer gedetailleerd in beeld. Bij het maken van een CT-scan wordt gelijktijdig gebruikgemaakt van röntgenstraling en een computer.

De scan gebeurt met een CT-scanapparaat. Het apparaat heeft een ronde opening waar u, liggend op een beweegbare tafel, doorheen schuift. Terwijl de tafel verschuift, maakt het apparaat een serie foto's waarop telkens een ander stukje van het orgaan of weefsel staat afgebeeld. Deze doorsneden geven een beeld van de plaats, grootte en uitbreiding van een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen.

De afkorting CT staat voor Computer Tomografie.

Contrastvloeistof

Voor het maken van duidelijke foto’s is vaak contrastvloeistof nodig. Bij sommige CT-onderzoeken moet u van tevoren contrastvloeistof drinken. Meestal krijgt u deze vloeistof tijdens het onderzoek in een bloedvat in uw arm gespoten. 

Contrastvloeistof kan een warm en weeïg gevoel veroorzaken. Sommige mensen worden er een beetje misselijk van. Om ervoor te zorgen dat u hier zo min mogelijk last van heeft, is het advies om enkele uren voor het onderzoek niet te eten en te drinken.

Er zijn mensen die overgevoelig zijn voor de contrastvloeistof. Als u denkt dat u eerder zo’n overgevoeligheidsreactie heeft gehad (koorts, zweten, duizeligheid, flauwvallen, huiduitslag), is het belangrijk dit voor het onderzoek aan uw arts te melden. Mogelijk kan dan voor een MRI-scan worden gekozen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Prof. Dr. Bruno, M.J. (MDL-arts), Dr. Groot Koerkamp, B. (chirurg-oncoloog), Pek. C.J. (verpleegkundig specialist), Schoorlemmer, A. (verpleegkundig specialist), Prof. dr. Van Gulik, T.M. (chirurg), Dr. Burgmans, M.C. (radioloog)