Overige cijfers over eierstokkanker

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Nieuwe patiënten met eierstokkanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met eierstokkanker is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven.

Leeftijdsverdeling voor eierstokkanker, 2013

Toelichting: Eierstokkanker komt vooral voor bij vrouwen die wat ouder zijn. De grootste groep is 60 jaar of ouder bij diagnose. 75% van de patiënten is 60 jaar of ouder bij diagnose.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)