Stadiumindeling bij eierstokkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Met de stadiumindeling schat de arts de vooruitzichten in en stelt hij of zij een behandeling voor. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. 

Hiervoor moet de arts weten: 

  • waar de tumor zit
  • hoe groot de tumor is
  • of de tumor in ander weefsel is gegroeid 
  • of er uitzaaiingen zijn en waar

Stadia van eierstokkanker

Bij eierstokkanker zijn er 4 stadia:

Stadium 1

De tumor zit alleen in de eierstok(ken).

Stadium 2

De tumor is doorgegroeid in andere organen rondom de eierstokken:

  • stadium 2A: naar de baarmoeder of eileiders
  • stadium 2B: naar andere weefsels in het kleine bekken
  • stadium 2C: zoals bij stadium 2A of 2B, maar ook met kankercellen in het buikvocht

Stadium 3

Er zijn uitzaaiingen in de buikholte buiten het kleine bekken, bijvoorbeeld in het buikvlies of in het vetschort.

Stadium 4

Er zijn uitzaaiingen van eierstokkanker ergens anders in het lichaam, bijvoorbeeld in de longen.

Artsen spreken bij stadium 1 en 2A over een vroeg stadium. En bij de andere stadia over een gevorderd stadium. Eierstokkanker wordt meestal pas in dit gevorderde stadium gevonden.
Pas tijdens een operatie kan de arts definitief vaststellen in welk stadium de ziekte is.

Differentiatiegraad

Kankercellen lijken in meer of mindere mate op gezonde cellen. De differentiatiegraad van een tumor geeft aan hoe sterk de kankercellen afwijken van de gezonde cellen.

De differentiatiegraad zegt iets over de snelheid van delen, en daarmee iets over het gedrag van de tumor en de vooruitzichten. Een ander woord voor differentiatiegraad is tumorgradering.
 
Een patholoog stelt de differentiatiegraad van de tumor vast. Hij doet dit door de kankercellen onder de microscoop te onderzoeken.
Kwaadaardige tumoren worden meestal in 3 graderingen ingedeeld:

Graad 1: laaggradig

De kankercellen zijn goed gedifferentieerd. Dat betekent dat de tumorcellen voor een groot deel lijken op gezonde cellen van het orgaan waarin ze zijn ontstaan. De kankercellen groeien meestal langzaam.

Graad 2: intermediair

De kankercellen zijn matig gedifferentieerd. Ze lijken steeds minder goed op gezonde cellen. De kankercellen groeien meestal sneller dan normale cellen en plakken snel aan elkaar

Graad 3: hooggradig

De kankercellen zijn slecht gedifferentieerd. Ze lijken vrijwel niet meer op gezond weefsel. Deze kankercellen groeien bijna altijd veel sneller dan normale cellen.

Er bestaat ook een graad 4: dit zijn ongedifferentieerde cellen. Deze lijken helemaal niet meer op de gezonde cellen.

Bij sommige kankersoorten wordt een andere indeling gebruikt om de differentiatiegraad van de tumor aan te geven. Artsen gebruiken de gradering voor de keuze van behandeling.

Colofon

Met medewerking van:

Prof. dr. Leon Massuger

Gynaecoloog, Radboudumc

Prof. dr. René Verheijen

Gynaecoloog, UMC Utrecht

Dr. Els Witteveen

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker

Laatste update: juli 2016