Behandeling van eierstokkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

De behandeling van eierstokkanker hangt voor een groot deel af van in welk stadium de ziekte is. De behandeling bestaat bijna altijd uit een operatie. 

Lees op deze pagina over:

Behandeling van eierstokkanker in een vroeg stadium 

Zitten er nog geen kankercellen in de buikholte (vroeg stadium), dan is een operatie vaak voldoende.

Eierstokkanker in een vroeg stadium (1 of 2A) wordt vaak per toeval ontdekt. Bijvoorbeeld tijdens een operatie waarbij de arts een vergrote eierstok verwijdert. Om zeker te weten dat er geen uitzaaiingen zijn, krijg je dan nog een operatie om het stadium vast te stellen. Dit heet een stadiëringsoperatie.

Tijdens deze buikoperatie haalt de arts weefsel weg waarvan bekend is dat eierstokkanker daarnaar kan uitzaaien. Het gaat dan vaak om de andere eierstok, de eileiders, de baarmoeder, de lymfeklieren in de onderbuik en rondom de grote lichaamsslagader, het vetschort en biopten van het buikvlies. Met deze operatie bepaalt de arts ook hoe uitgebreid de ziekte is. 

Lees meer over de stadiëringsoperatie.

Behandeling van eierstokkanker in een laat stadium

Bij eierstokkanker in een laat stadium (2B tot en met 4) heeft de kanker zich verspreid naar de buikholte of buiten de buik. Dan bestaat de behandeling meestal uit een uitgebreide operatie en chemotherapie. Daarna krijg je soms nog een behandeling met doelgerichte therapie. 

Meestal eerst een kijkoperatie, dan een uitgebreide buikoperatie (debulkingoperatie)

Vaak krijg je eerst een kijkoperatie van je buik. De arts kijkt dan of een operatie zin heeft, en of hij of zij met een operatie zoveel mogelijk tumorweefsel weg kan halen. 

Wanneer de arts inschat dat een operatie mogelijk is, krijg je een uitgebreide buikoperatie. Dit heet een debulkingoperatie. Lees hoe een debulkingoperatie gaat.

Of chemotherapie, een operatie en dan weer chemotherapie (intervaldebulking)

Een goede tweede optie is eerst 3 kuren chemotherapie. Dit maakt de tumor kleiner. Daarna volgt een operatie. En daarna krijg je weer 3 kuren chemotherapie. Deze operatie heet intervaldebulking.

Je kunt ook samen met je arts voor intervaldebulking kiezen als de arts verwacht dat in jouw geval een grote operatie nodig is. Bij een grote operatie is er meer kans op complicaties en meer kans dat je bijvoorbeeld blijvend een stoma krijgt. De resultaten van intervaldebulking lijken even goed als wanneer je een operatie krijgt met daarna 6 kuren chemotherapie.

Sommige vrouwen kunnen tijdens de intervaldebulking een HIPEC-behandeling krijgen. Dit is een buikspoeling met verwarmde chemotherapie.

Aanvullende behandelingen na de operatie

Na de operatie krijg je chemotherapie via een infuus, en soms ook nog via de buik (intraperitoneale chemotherapie). Lees meer over chemotherapie via de buik.

Ben je na de operatie en de chemotherapie (bijna) ziektevrij, dan kun je nog een behandeling krijgen met doelgerichte therapie. Doel is proberen te voorkomen dat eierstokkanker terugkeert.
 

Niet behandelen kan ook een optie zijn 

Als je denkt dat de voordelen van de behandeling niet opwegen tegen de nadelen, kun je besluiten dat je geen behandeling wilt. Je krijgt dan palliatieve zorg via de huisarts.

Lees ook: Als je twijfelt over een behandeling

Slaat de behandeling aan?

Door regelmatig te meten hoeveel CA 125 er in het bloed zit, kan de arts het effect van een behandeling voor eierstokkanker mede beoordelen. CA 125 is een stof die de kankercellen afgeven aan het bloed.

Als de waarde van CA 125 daalt tijdens de behandeling, dan betekent dit meestal dat de behandeling werkt. De snelheid waarmee de stof uit het bloed verdwijnt is daarbij belangrijk. Hoe sneller de stof na de behandeling uit het bloed verdwenen is, hoe groter de kans dat de kanker reageert op de behandeling.

Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij eierstokkanker (trials)

Soms kun je een behandeling krijgen waar artsen nog onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld een nieuwe behandeling, of een combinatie van behandelingen. Dit heet een trial. Vraag je arts of je mee kunt doen aan een trial. Bekijk de trials voor eierstokkanker. 

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je een aantal rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en je mag een second opinion aanvragen.

Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Ziekenhuizen voor eierstokkanker

Een operatie voor eierstokkanker gebeurt in een gespecialiseerd ziekenhuis. Bekijk welke ziekenhuizen dit zijn. Vanuit je eigen ziekenhuis krijg je een verwijzing naar 1 van deze ziekenhuizen. 

Andere delen van de behandeling, zoals de chemotherapie en doelgerichte therapie, kun je in je eigen ziekenhuis krijgen.

Kans op terugkeer van eierstokkanker na behandeling

Bij eierstokkanker in een laat stadium is er na de behandeling een grote kans dat de ziekte terugkomt. Meestal is dat in de eerste 3 jaar na de behandeling. Om de terugkeer van eierstokkanker tijdig op te sporen, kom je regelmatig op controle.

Als de ziekte terugkomt, kun je opnieuw een behandeling krijgen. Lees verder over de behandeling van teruggekeerde eierstokkanker.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cor de Kroon

Dr. Cor de Kroon

Gynaecoloog-oncoloog, LUMC

LinkedIn

illustratie-arts-vrouw

Dr. Dorry Boll

Gynaecoloog-oncoloog, Catharina Ziekenhuis

LinkedIn

illustratie-arts-vrouw

Dr. Els Witteveen

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Logo Stichting Olijf

Olijf

Patiëntenvereniging

Website

Illustratie vrouwen

Vrouwen die eierstokkanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2021