Nieuwe ontwikkelingen bij CLL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Er vindt veel onderzoek plaats om de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) te verbeteren en het verloop van de ziekte te voorspellen. Artsen onderzoeken bij CLL ook verschillende combinaties van chemotherapie en signaalremmers, soms in combinatie met immunotherapie.

Een voorbeeld van een nieuwe signaalremmer waar onderzoek naar wordt gedaan is acalabrutinib. Het blokkeert een eiwit in de leukemiecel, waardoor de cel langzaam sterft. Dat eiwit heet het BTK-eiwit.

Voorspellende tests

Er worden momenteel nieuwe tests ontwikkeld om bij CLL-patiënten te voorspellen:

  • of de ziekte op korte termijn ernstiger gaat worden of niet
  • hoe CLL-patiënten zullen reageren op de FCR-behandeling

Deze tests kijken naar veranderingen in het DNA en naar chromosoomafwijkingen. Maar ook naar de aanwezigheid van bepaalde eiwitten, zoals Zap-70 en CD38. Aan- of afwezigheid van deze eiwitten zegt iets over het type CLL en het verloop van de ziekte. De veranderingen en afwijkingen worden vooral gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. Voor de individuele patiënt zijn ze vaak nog te onnauwkeurig om een voorspelling over het beloop van de CLL te kunnen doen.

Als die tests goed werken, kunnen de behandelaars:

  • een nog betere keuze maken uit de behandelmogelijkheden
  • bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten eerder inzetten

Dat geeft meer kans op succes.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Prof. dr. Arnon Kater

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-man

Dr. Mark David Levin

Hematoloog, Albert Schweitzer

illustratie-arts-man

Prof. dr. Harry Schouten

Hematoloog, Maastricht UMC+

illustratie-arts-man

Dr. Peter Westerweel

Hematoloog, Albert Schweitzer

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2017