Behandeling bij CLL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

 De volgende behandelingen zijn mogelijk:

Chemotherapie krijg je bijna altijd in combinatie met immunotherapie. 

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan experimentele behandelingen (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Behandelplan bij leukemie

Verschillende artsen maken een behandelplan. Zij gebruiken hiervoor landelijke richtlijnen. Ook overleggen ze met elkaar en met specialisten op het gebied van leukemie.

Zij kijken hierbij naar:

  • De specifieke vorm van leukemie
  • De gegevens uit het DNA-onderzoek en de immunologische tests 
  • Je leeftijd en conditie
  • Je persoonlijke wensen en omstandigheden

De arts bespreekt de behandeling(en) en de mogelijke bijwerkingen.

Doel van de behandeling bij CLL

Met een behandeling is genezing vaak niet mogelijk. Dat betekent dat de CLL bij u blijft. Het doel van de behandeling is het verminderen van de klachten van de CLL. Het is de bedoeling dat:

  • de bloedarmoede minder wordt
  • Het aantal bloedplaatjes omhoog gaat
  • de gezwollen klieren kleiner worden 
  • de patiënt zich in het geheel beter gaat voelen

De ziekte veroorzaakt vaak langere tijd geen problemen na behandeling. Mochten er toch weer problemen ontstaan, dan kunt u weer een behandeling krijgen. Het aantal mogelijke behandelingen voor patiënten met CLL neemt de laatste jaren sterk toe. De verwachting is dat de vooruitzichten daardoor ook steeds verder verbeteren.

Stamceltransplantatie

Soms werken de behandelingen met chemotherapie niet afdoende of te kort. De levensverwachting van een patiënt is dan niet erg lang. Voor patiënten tot en met 70 jaar kan een stamceltransplantatie met stamcellen van een donor een mogelijkheid zijn. Dit is de enige behandeling die tot genezing kan leiden. Maar deze behandeling kan grote complicaties met zich meebrengen. Wordt een stamceltransplantatie overwogen, dan bespreekt het transplantatieteam van de regio de betreffende patiënt. Het team weegt af of de voordelen van de stamceltransplantatie opwegen tegen de nadelen.

Samenwerking hematologen

De hematologen in Nederland hebben een organisatie opgericht om de kwaliteit van de hematologische zorg in de gaten te houden en om wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere behandelingen.

Die organisatie heet HOVON: Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De HOVON stelt richtlijnen op voor de behandeling van kanker van het bloed of lymfeklieren. Hematologen in Nederland houden zich aan die richtlijnen.

Gespecialiseerde ziekenhuizen

Er zijn ziekenhuizen die zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met kanker van het bloed of de lymfeklieren. Dit zijn de 8 universitaire medische centra en een aantal door de overheid aangewezen grote perifere ziekenhuizen, aangesloten bij de HOVON. Rondom deze gespecialiseerde centra zijn regio’s gevormd.

De artsen van de centra geven adviezen over de behandeling aan artsen in regioziekenhuizen. Je kunt je behandeling krijgen in een regioziekenhuis. Maar als dat nodig is ook in een gespecialiseerd centrum. Meestal overleggen de artsen in het regioziekenhuis over hun patiënten met hun collega's in de gespecialiseerde centra.

Je keuzes en rechten als patiënt

Als kankerpatiënt heb je een aantal keuzes. Ook heb je bepaalde rechten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen in welk ziekenhuis je onderzocht en behandeld wilt worden en kunt altijd een second opinion aanvragen.
Lees meer over de keuzes en rechten die je hebt als kankerpatiënt.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Prof. dr. Arnon Kater

Hematoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-man

Dr. Mark David Levin

Hematoloog, Albert Schweitzer

illustratie-arts-man

Prof. dr. Harry Schouten

Hematoloog, Maastricht UMC+

illustratie-arts-vrouw

Dr. Monique Minnema

Hematoloog, UMC Utrecht

Foto Hein Visser

Drs. Hein Visser

Hematoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep

LinkedIn

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: maart 2017