Overige cijfers botkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met kwaadaardige bottumoren (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met botkanker is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven.
In 2000 kregen 100 mensen botkanker. In 2015 waren dit er ongeveer 150.
Iets meer mannen dan vrouwen krijgen botkanker.

Aantal patiënten in 2015 naar soort bottumor:

  • Chondrosarcoom: 14
  • Osteosarcoom: 16
  • Ewing sarcoom: 87
  • Reusceltumor: 14
  • Odontogeen sarcoom: 23
  • Bottumor van overige en ongespecificeerde lokalisaties 2015 0
  • Overige bottumoren 2
  • Chordoom excl. bot 0

Leeftijdsverdeling voor botkanker in 2015

Toelichting: Botkanker komt relatief vaak voor bij jonge mensen onder de 25 jaar. Vanaf 40 jaar, zijn de aantallen patiënten min of meer stabiel, zo’n 10 nieuwe patiënten per jaar.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.