Soorten borstkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Er zijn veel verschillende soorten borstkanker. Ook zijn er afwijkingen die nog geen borstkanker zijn, maar dat wel kunnen worden (voorlopers). De soorten kunnen voor een deel verschillend behandeld worden.

Soorten borstkanker worden onderscheiden op basis van:

  • Hoe ze er onder de microscoop uitzien.
  • Of de afwijking al het omliggende weefsel binnendringt (‘invasief’) of niet (‘in situ’).
  • Of de tumor bepaalde eigenschappen heeft waardoor behandeling met anti-hormonale therapie of doelgerichte therapie mogelijk is.
  • Eventuele andere ‘moleculaire’ kenmerken.

Ductaal carcinoma in situ (DCIS)

De meest voorkomende voorloper van borstkanker is DCIS. Dit is de medische term voor een toename van afwijkende, mogelijk kwaadaardige cellen in de borst. Bij DCIS is er geen sprake van het binnendringen van het omliggende weefsel (‘invasie’). Ook zijn uitzaaiingen niet mogelijk.

Lees verder over DCIS.

Invasief carcinoom NST

Een invasief carcinoom NST is de meest voorkomende soort borstkanker. NST staat voor: van het niet-speciale type. Dit is een nieuwe naam van de soort borstkanker die eerst ‘invasief ductaal carcinoom’ heette.

Het kan aanvoelen als een harde knobbel in de borst, maar kan ook niet tot nauwelijks te voelen zijn.

Een invasief carcinoom NST dringt het omliggende weefsel binnen, zoals het vetweefsel of de wand van de borst. Ook kan de tumor uitzaaien naar andere organen.

Invasief lobulair carcinoom

Een invasief lobulair carcinoom is een andere vorm van een invasieve borsttumor. Net als bij het invasief carcinoom NST kunnen de kankercellen van een invasief lobulair carcinoom de omliggende weefsels binnendringen en uitzaaien naar andere organen.

Onder de microscoop zien de cellen van een invasief lobulair carcinoom er anders uit dan van een invasief carcinoom NST. De tumorcellen liggen vaak meer los van elkaar.

Ongeveer 10% van alle soorten van borstkanker is een invasief lobulair carcinoom. De tumor is vaak alleen te voelen als een zwelling van de borst. Op een mammografie en echografie is deze soort niet altijd goed te zien. Een MRI-scan kan dan uitkomst bieden.

Lobulair carcinoma in situ (LCIS)

LCIS is net als DCIS een toename van afwijkende, mogelijk kwaadaardige cellen in de borst. Er is dus geen sprake van binnendringen in het omliggende weefsel (‘invasie’). De cellen kunnen ook niet uitzaaien.

LCIS kan wel uitgroeien tot borstkanker. Het is niet duidelijk hoe vaak dit gebeurt.

LCIS geeft bijna nooit klachten en vormt bijna nooit kleine verkalkingen. De afwijking wordt daarom bijna nooit opgemerkt of gevonden op een mammografie. Meestal wordt LCIS bij toeval ontdekt. Bijvoorbeeld als er onderzoek voor een andere afwijking in de borst wordt gedaan.

Het risico op invasieve borstkanker is groter als je een LCIS hebt of hebt gehad. Daarom krijg je vaker een controle-onderzoek van de borsten. Meestal is dat een jaarlijkse mammografie.

In sommige gevallen gedraagt LCIS zich hetzelfde als DCIS. De arts kan dan voorstellen om de tumor te behandelen.

Hormoongevoelige borstkanker

Als borstkanker groeit onder invloed van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron, is de tumor hormoongevoelig. Dit is bij driekwart van de borstkankers het geval. Hormoongevoelige borstkanker kan behandeld worden met anti-hormonale therapie.

Meer informatie over hormoongevoelige borstkanker.

HER2-positieve borstkanker

Bij HER2-positieve borstkanker is er veel van het eiwit HER2 op de tumor aanwezig. Dat is bij 10% van de borstkankers zo.

Vrouwen met zo’n tumor kunnen een behandeling met medicijnen krijgen die het HER2-eiwit blokkeren. Dit is een vorm van doelgerichte therapie.

Lees verder over HER2-positieve borstkanker.

Triple negatieve borstkanker

Triple negatieve borstkanker is drie keer negatief:

  • De tumor groeit niet onder invloed van het hormoon oestrogeen.
  • De tumor groeit niet onder invloed van het hormoon progesteron.
  • De tumor is niet HER2-positief.

Ongeveer 15% van de borstkankers is triple negatief. Lees meer over triple negatieve borstkanker.

Colofon

Met medewerking van:

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie

Website

Foto Joeke Felderhof

Drs. Joeke Felderhof

Radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht en Alexander Monro Ziekenhuis

Foto Jelle Wesseling

Prof. Jelle Wesseling

Patholoog, Antoni van Leeuwenhoek

Linkedin

Foto Truus Smit-Hoeksma

Truus Smit-Hoeksma

Verpleegkundig specialist, Dijklander Ziekenhuis

Linkedin

illustratie-ervaringsdeskundigen-vrouwen

Vrouwen die borstkanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: april 2018