Onderzoeken bij borstkanker

Biopsie bij borstkanker

Opslaan

De arts doet altijd een biopsie om een definitieve diagnose te stellen. Bij een biopsie haalt hij stukjes weefsel weg van de plaats waar de afwijking zit. De arts die dit doet is een radioloog.

Hij kan dit weefsel op verschillende manieren verwijderen. Bijvoorbeeld:

  • met een naald
  • via een klein sneetje, waar doorheen een dikkere naald wordt opgeschoven

Voor de ingreep is vaak een echografie nodig. Dit heet een echogeleide biopsie. Op een beeldscherm ziet de arts precies wat hij doet.U wordt voor deze ingreep plaatselijk verdoofd.

Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel onder de microscoop. Met de uitslag stelt uw arts de definitieve diagnose.Een ander woord voor weefselonderzoek is histologisch onderzoek.

Kleine afwijking

Is bij u de afwijking zo klein dat deze niet te voelen is? Is de afwijking wel te zien op de echografie, dan krijgt u een echogeleide biopsie. Is de afwijking alleen op de mammografie zichtbaar, dan krijgt u een röntgengeleide biopsie. Dit heet ook wel vacuümbiopsie of stereotactische biopsie. Het weefsel wordt dan uit de borst gezogen.

Vaak gaat het dan om een groepje kalkspatjes, bijvoorbeeld ontdekt bij vrouwen die aan het bevolkingsonderzoek deelnemen. Tegenwoordig kan met behulp van MRI een biopsie genomen worden. Dat kost wel veel tijd en is niet vaak nodig.

Soms is een biopt nodig elders uit het lichaam om te bevestigen dat het om een uitzaaiing van borstkanker gaat. Met een biopt is het ook mogelijk om de tumorkenmerken te bepalen. Bijvoorbeeld de hormoongevoeligheid of de aanwezigheid van HER2-receptoren. Op basis daarvan kan de arts de juiste behandeling bepalen.

Operatie

Een open biopsie wordt steeds minder toegepast. Bij een open biopsie moet de arts tijdens een operatie het verdachte weefsel uit de borst verwijderen. Hiervoor wordt u kort opgenomen in het ziekenhuis. 

Voor de open biopsie markeert de radioloog in de borst de afwijking met een metalen draadje of een beetje radioactieve vloeistof. Zo ziet de arts welk stukje weefsel hij moet verwijderen. Dit markeren kan op 2 manieren:

  • met röntgenbeelden
  • met een echografie

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.