Biopsie of punctie bij borstkanker

Opslaan

Met een biopsie of punctie kan de arts de definitieve diagnose stellen. Dan kan met zekerheid gezegd worden of het om borstkanker gaat.

Hoe gaat een biopsie?

Bij een biopsie haalt de arts wat weefsel weg op de plaats waar de afwijking zit. Dit kunnen één of meerdere stukjes weefsel zijn. Een verwijderd stukje weefsel heet een biopt.

De arts doet de biopsie met een dikke naald. Via een klein sneetje in de huid gaat een naald de borst in. Vooraf wordt de borst en de huid plaatselijk verdoofd.

Hoe gaat een punctie?

Bij een punctie zuigt de arts cellen en vocht op uit de afwijking in de borst. Dat gebeurt met een dunne, holle naald. Een verdoving is meestal niet nodig.

Beeldsturing bij het onderzoek

Vaak gebruikt de radioloog bij de biopsie of punctie een echografie. Zo ziet de arts precies op welke plek hij of zij het weefsel kan wegnemen.

Is de afwijking niet zichtbaar op de echografie maar wel op de mammografie (zoals kalkspatjes), gebeurt het onderzoek met een mammografie. Dit heet een stereotactisch biopt.

Is de verdachte afwijking alleen op de MRI-scan zichtbaar? Dan gebruikt de arts ook de MRI voor de biopsie.

Uitslag van het onderzoek

Na de biopsie of punctie onderzoekt de patholoog het weggenomen weefsel. Het onderzoek wijst uit of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn en om welke soort borstkanker het gaat. Met de uitslag stelt de arts de definitieve diagnose.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Inge-Marie Obdeijn, radioloog, Erasmus MC, Borstkankervereniging Nederland (BVN), Prof. Ruud Pijnappel, radioloog, UMC Utrecht