Gevolgen bij borstkanker

Werk en borstkanker

Opslaan

Als u borstkanker krijgt en werkt, gaat u ook nadenken over de gevolgen van uw ziekte voor uw werk en uw inkomen. Het is belangrijk om niet te wachten met nadenken en praten over de combinatie van ziekte en werk. Te onderzoeken hoe u werk in uw voordeel benut, en ook te bepalen wat er nodig is om met uw werk in verbinding te blijven als het even niet lukt om te werken.

B-bewust checklist 'Werk en reïntegratie'

De B-bewust checklist 'Werk en reïntegratie' helpt u bij het voorbereiden van gesprekken met iedereen met wie u aan tafel komt te zitten over werk en/of re-integratie in de eerste 2 jaar na de diagnose. Zo krijgt u de informatie die u nodig heeft en kunnen jullie er met elkaar voor zorgen dat het ziek zijn en werken zo goed mogelijk te combineren is... én u tijdens en na uw herstel zo prettig mogelijk reïntegreert.

Werk en borstkanker

Een bedrijfsarts vertelt over problemen die ontstaan bij de combinatie borstkanker en werk.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Expertgroep Late Gevolgen (BVN)