Gevolgen bij borstkanker

Vermoeidheid en borstkanker

Opslaan

Aan de intensieve behandelingen tegen borstkanker kunt u klachten overhouden waar u veel en lang last van heeft. Klachten die soms pas na afloop van de behandeling ontstaan en die u belemmeren in uw dagelijks functioneren. Deze klachten worden late gevolgen genoemd. Een van de late gevolgen van borstkanker is vermoeidheid.

Tijdens alle behandelingen is vermoeidheid de meest gehoorde klacht. Vermoeidheid treedt op bij het merendeel van de borstkankerpatiënten. Ook in de periode na de behandeling hebben veel mensen last van vermoeidheid. Uit een onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat 40% van de ondervraagde ex-borstkankerpatiënten (150 vrouwen) last hebben van chronische vermoeidheid.

Vermoeidheid bij borstkanker kan op verschillende momenten voorkomen: tijdens de behandeling, kort na de behandeling en een langere tijd na de behandeling.

Vermoeidheid tijdens de behandeling (acute fase)

Iedereen die een behandeling tegen borstkanker ondergaat, is moe. De kanker zelf, de behandelingen en de psychologische stress die de ziekte met zich meebrengt, zorgen ervoor dat de behandelperiode zeer belastend is. Dat u dan (erg) moe bent, is normaal en begrijpelijk. De meeste patiënten - en ook hun naasten - beschouwen de vermoeidheid als ‘iets dat nou eenmaal bij kanker hoort’. Vermoeidheid is meer dan alleen maar het gevoel voortdurend moe te zijn. U heeft weinig energie. Het uitvoeren van alledaagse activiteiten zoals douchen of koken kan een hele opgave zijn.

Vermoeidheid kort na de behandeling

In het eerste jaar na de behandelingen staat het herstel - emotioneel en fysiek -  centraal. In deze periode verwerkt u alles wat u de afgelopen maanden heeft meegemaakt. U wilt uw conditie zo snel mogelijk opbouwen. In veel gevallen lukt dat gelukkig ook. In sommige gevallen helaas niet. Een deel van de ex-borstkankerpatiënten blijft last houden van vermoeidheid en gebrek aan energie. De vermoeidheid uit zich onder andere in concentratieproblemen, prikkelbaar zijn en langer moeten uitrusten na activiteiten.

Vermoeidheid langere tijd na de behandeling

Bij de meeste ex-borstkankerpatiënten verdwijnt of vermindert de vermoeidheid als de behandelingen achter de rug zijn. Een deel van de ex-borstkankerpatiënten blijft echter moe. Een jaar na de behandeling hebben zij nog steeds last van vermoeidheid. Dit verschijnsel heet vermoeidheid na kanker omdat er waarschijnlijk een verband bestaat tussen de vermoeidheid en de ziekte, en/of de behandeling ervan.

Veel mensen ervaren vermoeidheid na kanker als een extreme vermoeidheid. Opeens, zonder waarschuwing, bent u extreem vermoeid. U voelt zich uitgeput. En dat gebeurt ook op momenten dat u niets doet of heeft gedaan.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Expertgroep Late Gevolgen (BVN)