Gevolgen bij borstkanker

Somberheid en depressie bij borstkanker

Opslaan
Als u met kanker te maken krijgt, is het helemaal niet verwonderlijk dat u verdrietig of boos bent. Deze gevoelens komen en gaan meestal. Maar soms komt u in een spiraal naar beneden terecht. U wordt lusteloos, heeft nergens meer zin in, u komt niet meer in beweging en kunt de energie niet meer opbrengen om uw zorgen met anderen te delen. Dan is de kans groot dat u lijdt aan depressie.

Behandeling met hormonale therapie bij borstkanker kan depressieve klachten veroorzaken of al aanwezige klachten versterken.

Een depressie is meer dan een tijdelijke somberheid. Een depressie is een ziekte, die grote gevolgen kan hebben. Sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen. Inmiddels is duidelijk dat er ook lichamelijke oorzaken zijn aan te wijzen voor een depressie. Die hebben te maken met de stofwisseling in uw hersenen. Hormonale therapie kan verstoringen in die stofwisseling veroorzaken, waardoor u depressief wordt.

Een depressie is vaak goed te behandelen, door gesprekken met een deskundige hulpverlener en zo nodig met medicijnen (antidepressiva). Bespreek met uw arts of een verwijzing met een hulpverlener voor u uitkomst kan bieden.

Als u zich fitter voelt, wordt u minder snel depressief. Daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk in conditie te blijven.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Sjoerdsma, F. (ervaringsdeskundige), Dr. Witkamp, A.J. (chirurg-oncoloog), Dr. Vrijaldenhoven, S. (medisch oncoloog), Hamoen, W. (ervaringsdeskundige), Haarhuis, B. (ervaringsdeskundige), Doff, A. (ervaringsdeskundige)