Behandelplan bij borstkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Bij de diagnose borstkanker krijg je een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij de soort borstkanker, het stadium van de ziekte en jouw situatie. Vaak gaat het om een combinatie van onderzoeken en behandelingen. Deze worden stap voor stap ingezet, afhankelijk van de uitkomst van de vorige stap.

Je hebt zelf ook invloed op het behandelplan. Bespreek de voor- en nadelen van de behandelopties met de arts. Zodat je samen een weloverwogen besluit kunt nemen. Iedere behandeling heeft namelijk bijwerkingen en gevolgen op de lange termijn. Het is belangrijk dat de behandelingen passen bij je persoonlijke situatie en bij wat je belangrijk vindt in je leven.

De behandelend arts (vaak de chirurg) stelt het behandelplan op samen met jou en met het multidisciplinaire team. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld na aanvullende onderzoeken, wordt het behandelplan aangevuld en zo nodig bijgesteld. Zelf mag je ook altijd wijzigingen voorstellen.

Multidisciplinair overleg bij borstkanker

Bij de behandeling zijn verschillende soorten artsen betrokken. Daarom wordt het behandelplan gemaakt in overleg met artsen van die verschillende disciplines en met verpleegkundig specialisten. Dit overleg heet een multidisciplinair overleg (MDO).

Bij het opstellen van een behandelplan baseert het MDO zich op de landelijke richtlijn voor borstkanker. In de richtlijn staat welke behandeling het beste aansluit bij de verschillende diagnoses en leeftijden, en dus de meeste kans van slagen heeft.

De artsen hebben regelmatig MDO. Ze bespreken dan de bevindingen van de onderzoeken, uitkomsten van de behandelingen en wat dit betekent voor het behandelplan.

Keuze bij de behandeling

De keuze bij de behandeling van borstkanker hangt ook af van je persoonlijke situatie en wensen. Zoals je thuissituatie, conditie en hoe je denkt over kwaliteit van leven.

Het behandelplan is maatwerk. Laat je daarom goed informeren over de verschillende behandelingen. Bespreek ook de voor- en nadelen van de opties. Wat zijn de vooruitzichten, risico’s, bijwerkingen en gevolgen op langere termijn?

Vertel ook aan de zorgverleners hoe je je leven leidt en wat voor jou belangrijk is. Dan kunnen zij met je meedenken en kijken wat bij je past. Zo kun je samen met de behandelaar een weloverwogen besluit nemen. Ook als je liever hebt dat de arts een keuze maakt, is het goed dat hij of zij weet hoe je leeft en wat voor jou belangrijk is.

Neem de tijd en bereid je voor

Je hoeft bijna nooit direct te beslissen over het behandelplan. Vraag de arts hoeveel bedenktijd je hebt.

Misschien wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Na de behandelingen moet je kunnen leven met de gevolgen ervan.

Als je behoefte hebt aan meerdere gesprekken over het behandelplan, kun je daar een afspraak voor maken. Bestudeer in de tussentijd de informatie die je meekrijgt. Ook kun je een vragenboekje aanleggen waarin je de vragen aan de arts en zijn of haar antwoorden noteert.

Meebeslissen over het behandelplan

Zelf heb je invloed op de behandeling die je krijgt. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing, bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen. Bespreek de mogelijkheden met de arts.

Soms móét je een keuze maken. Bijvoorbeeld of je bij verwijdering van de borst een directe of een uitgestelde borstreconstructie wilt. Het beste besluit neem je als je vooraf de risico’s en bijwerkingen van de behandelingen op de korte én lange termijn weet. Vraag ernaar. Of gebruik een keuzehulp bij het nemen van zo'n beslissing.

Twijfel je over een bepaalde behandeling, bespreek dan je twijfels met de arts.

Second opinion

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over je behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Lees verder over een second opinion.

Colofon

Met medewerking van:

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie

Website

Foto Astrid Scholten

Dr. Astrid Scholten

Radiotherapeut-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Luc Strobbe

Chirurg-oncoloog, CWZ

illustratie-ervaringsdeskundigen-vrouwen

Vrouwen die borstkanker hebben (gehad)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: december 2018