De diagnose borstkanker

Behandelplan bij borstkanker

Opslaan

Bij de diagnose borstkanker krijgt u een behandelplan. Hierin staat welke behandelingen het best passen bij het soort borstkanker, het stadium van de ziekte en uw situatie. Vaak gaat het om een combinatie van onderzoeken en behandelingen. Deze worden stap voor stap ingezet, afhankelijk van de uitkomst van de vorige stap.

U heeft zelf ook invloed op het behandelplan. Bespreek de voor- en nadelen van de behandelopties met uw arts. Zodat u samen een weloverwogen besluit kunt nemen. Iedere behandeling heeft namelijk bijwerkingen en gevolgen op de lange termijn. Het is belangrijk dat de behandelingen passen bij uw persoonlijke situatie en bij wat u belangrijk vindt in uw leven.

De behandelend arts (vaak de chirurg) stelt uw behandelplan op samen met u en met het multidisciplinaire team. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld na aanvullende onderzoeken, wordt het behandelplan aangevuld en zo nodig bijgesteld. Zelf mag u ook altijd wijzigingen voorstellen.

Multidisciplinair overleg bij borstkanker

Bij de behandeling zijn verschillende soorten artsen betrokken. Daarom wordt het behandelplan gemaakt in overleg met artsen van die verschillende disciplines en met verpleegkundig specialisten. Dit overleg heet een multidisciplinair overleg (MDO).

Bij het opstellen van een behandelplan baseert het MDO zich op de landelijke richtlijn voor borstkanker. In de richtlijn staat welke behandeling het beste aansluit bij de verschillende diagnoses en leeftijden, en dus de meeste kans van slagen heeft.

De artsen hebben regelmatig MDO. Ze bespreken dan de bevindingen van de onderzoeken, uitkomsten van de behandelingen en wat dit betekent voor het behandelplan.

Keuze bij de behandeling

De keuze bij de behandeling van borstkanker hangt ook af van uw persoonlijke situatie en wensen. Zoals uw thuissituatie, conditie en hoe u denkt over kwaliteit van leven.

Het behandelplan is maatwerk. Laat u daarom goed informeren over de verschillende behandelingen. Bespreek ook de voor- en nadelen van de opties. Wat zijn de vooruitzichten, risico’s, bijwerkingen en gevolgen op langere termijn?

Vertel ook aan uw zorgverleners hoe u uw leven leidt en wat voor u belangrijk is. Dan kunnen zij met u meedenken en kijken wat bij u past. Zo kunt u samen met uw behandelaar een weloverwogen besluit nemen. Ook als u liever heeft dat de arts een keuze maakt, is het goed dat hij weet hoe u leeft en wat voor u belangrijk is.

Neem de tijd en bereid u voor

U hoeft bijna nooit direct te beslissen over uw behandelplan. Vraag uw arts hoeveel bedenktijd u in uw situatie heeft.

Misschien wilt u zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Na de behandelingen moet u kunnen leven met de gevolgen ervan.

Als u behoefte heeft aan meerdere gesprekken over het behandelplan, kunt u daar een afspraak voor maken. Bestudeer in de tussentijd de informatie die u meekrijgt. Ook kunt u een vragenboekje aanleggen waarin u uw vragen aan de arts en de antwoorden noteert.

Meebeslissen over het behandelplan

U heeft zelf invloed op de behandeling die u krijgt. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing, bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen. Bespreek de mogelijkheden met uw arts.

Soms móét u een keuze maken. Bijvoorbeeld of u bij verwijdering van uw borst een directe of een uitgestelde borstreconstructie wilt. U kunt een beter besluit nemen als u vooraf de risico’s en bijwerkingen van de behandelingen op de korte én lange termijn weet. Vraag ernaar. Of gebruik een keuzehulp bij het nemen van een beslissing.

Twijfelt u over een bepaalde behandeling, bespreek dan uw twijfels met uw arts.

Second opinion

Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft in de behandeling. Als u twijfelt, heeft u misschien behoefte aan een second opinion. Dat is een tweede, onafhankelijke mening over uw behandeling van een andere arts in een ander ziekenhuis.

Lees verder over een second opinion.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland