Behandeling en bijwerkingen

Vergelijk ziekenhuizen voor borstkanker

Opslaan

Het beste ziekenhuis bestaat niet. Iedere patiënt vindt andere zaken belangrijk. Maar alle ziekenhuizen in Nederland moeten wel voldoen aan kwaliteitsnormen. Soms voldoet een ziekenhuis niet aan de normen voor een bepaalde kankersoort. Dat ziekenhuis moet patiënten dan doorverwijzen naar ziekenhuizen die daar wel aan voldoen.

Voor alle ziekenhuizen geldt ook dat specialisten werken met richtlijnen. In die richtlijnen staat hoe een arts zijn patiënt het beste kan behandelen. 

Soorten ziekenhuizen

In Nederland zijn er 3 soorten ziekenhuizen: 

  • algemene ziekenhuizen
  • academische ziekenhuizen
  • gespecialiseerde ziekenhuizen

Een andere naam voor academische ziekenhuizen is universitair medische centra (UMC’s). UMC’s houden zich bezig met patiëntenzorg en met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Er zijn ook ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn, bijvoorbeeld in kanker. Deze ziekenhuizen behandelen alleen kankerpatiënten. 

Specialisten uit algemene ziekenhuizen hebben regelmatig overleg met collega's uit de UMC’s of gespecialiseerde ziekenhuizen. Soms is het verstandiger om naar een UMC of een gespecialiseerd ziekenhuis te gaan. Bijvoorbeeld omdat u een soort kanker heeft die zeldzaam is en waarbij gespecialiseerde zorg nodig is.

Waar kan ik behandeld worden voor borstkanker?

Voor de behandeling van borstkanker bestaan kwaliteitsnormen. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden. Een van die kwaliteitsnormen is een volumenorm voor het aantal operaties voor borstkanker dat een ziekenhuis minstens per jaar moet verrichten. Deze volumenorm is dat een ziekenhuis per jaar, per locatie minimaal 50 borstkankeroperaties moet uitvoeren. U kunt uw specialist altijd vragen of het ziekenhuis aan deze norm voldoet.

Hoe kies ik een ziekenhuis?

Via de Monitor Borstkankerzorg kunt u zoeken naar het ziekenhuis dat het beste bij u past. De Monitor combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen. Op basis van uw postcode en criteria die voor u belangrijk zijn, krijgt u een duidelijk overzicht van alle ziekenhuizen in uw buurt, zodat u weet wat u kunt verwachten.

BorstkankerVereniging Nederland (BVN) heeft bovendien 18 criteria opgesteld die belangrijk zijn voor een borstkankerpatiënt. In de Monitor zijn de ziekenhuizen die voldoen aan deze criteria met een lintje gemarkeerd. Het lintje is bedoeld als ondersteunende informatie. Dit betekent niet dat ziekenhuizen die hier niet aan voldoen, geen goede zorg leveren. De zorg die zij leveren is op onderdelen anders dan de BVN graag ziet. De patiëntenervaringen worden vanaf januari 2010, gaandeweg toegevoegd aan de Monitor. De eerste maanden zijn deze patiëntervaringen dus nog niet zichtbaar in de Monitor.
In de Monitor Borstkankerzorg is ook te vinden welk oordeel andere patiënten aan ziekenhuizen hebben gegeven. Uw eigen waardering voor de kankerzorg kunt u geven op de website Zorgkaart Nederland. Ook uw huisarts, zorgverzekeraar of de gratis KWF Kanker Infolijn kunnen u helpen bij het maken van uw keuze voor een ziekenhuis.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door NFK, Borstkankervereniging Nederland, kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.