Overige cijfers borstkanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met borstkanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met borstkanker neemt nog steeds toe. In 2000 kregen ruim 12.000 vrouwen borstkanker, in 2015 waren dit er ongeveer 17.000.

Leeftijdsverdeling voor borstkanker, 2013

Toelichting: Borstkanker komt ook best vaak voor bij relatief jonge vrouwen. Vanaf de 45 jaar stijgt het aantal vrouwen dat geconfronteerd wordt met borstkanker flink.

Toelichting op de cijfers over kanker

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database bevat betrouwbare en objectieve gegevens over het voorkomen en de overleving van alle diagnoses kanker in Nederland. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze database.

Bovenstaande cijfers zijn tot en met 2015. Meer recente cijfers zijn op dit moment niet beschikbaar. De veranderingen per jaar zijn meestal gering. Bovenstaande grafieken kunnen een indruk geven voor latere jaren. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)