Wat is…?

Patiëntenorganisatie voor borstkanker

Opslaan

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. De BVN is er ook voor mensen die gendrager zijn voor borstkanker of lid zijn van een erfelijk belaste familie. 

BVN vindt dat iedere borstkankerpatiënt en erfelijk belaste er op moet kunnen vertrouwen dat de beste zorg beschikbaar is. BVN maakt zich daarom op verschillende manieren hard voor zorg op maat. Met elkaar, voor elkaar.

Patiëntenbeweging NFK

De NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties. De NFK vertegenwoordigt alle kankerpatiënten in Nederland en komt op voor hun belangen. De organisatie streeft naar betere zorg en meer kwaliteit van leven.

De NFK wil dat alle mensen met kanker in Nederland:

  • zelf de regie kunnen houden
  • mee kunnen praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek
  • sneller nieuwe en betere behandeling krijgen
  • meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen
  • weer helemaal kunnen deelnemen aan de maatschappij

Lees verder op nfk.nl.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Borstkankervereniging Nederland