Gevolgen

Hartfalen bij borstkanker

Opslaan

Door de intensieve behandelingen tegen borstkanker kan hartfalen ontstaan. Hoe hartfalen bij borstkanker ontstaat, is nog niet duidelijk. Bekend is dat bij een klein deel van de patiënten het hart beschadigd raakt door de behandeling van borstkanker. De beschadiging van het hart kan uiteindelijk leiden tot hartfalen.

Wat is hartfalen?

De behandeling tegen borstkanker kan het hart van de patiënt beschadigen. Radiotherapie kan een schadelijk effect hebben op het hart, met name op de kransslagaders. Ook bepaalde soorten chemotherapie kunnen de hartspier beschadigen. Dit geldt vooral voor de middelen adriamycine en epirubicine, ook wel anthracyclines genoemd. Ook trastuzumab, een medicijn dat wordt gebruikt bij gerichte therapie tegen borstkanker (immunotherapie), kan het hart beschadigen. 

Door beschadiging van de kransslagaders en/of de hartspier zelf, kan het hart moeite hebben om genoeg bloed door het lichaam te pompen. Hierdoor kunnen weefsels en organen te weinig zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Dit leidt vaak tot vermoeidheid en kortademigheid bij inspanning. Bij patiënten met hartfalen is dat het geval: er treden allerlei lichamelijke gevolgen op omdat het hart niet meer goed kan pompen. 

Hartfalen kan ontstaan tijdens de borstkankerbehandeling, maar ook een jaar tot jaren (meer dan 10 jaar) erna. Hartfalen is meestal een chronische aandoening en heeft een grote invloed op je gezondheid en kwaliteit van leven.

Hartfalen

Deze animatie laat zien wat hartfalen is en hoe hartfalen kan ontstaan. Bron: Hartstichting.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2015

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Expertgroep Late Gevolgen (BVN)