Ziekenhuizen voor borstkanker mannen

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Voor de behandeling van borstkanker bestaan kwaliteitsnormen. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden.

Een van die kwaliteitsnormen is dat een ziekenhuis minimaal 50 borstkankeroperaties per jaar per ziekenhuislocatie moet uitvoeren (SONCOS 2020). Op Europees niveau geldt een norm van minimaal 150 nieuwe borstkankerpatiënten per ziekenhuis per jaar (EUSOMA).

Hoe kies ik een ziekenhuis?

De Borstkankervereniging Nederland heeft de Monitor Borstkankerzorg ontwikkeld. Via deze Monitor kun je zoeken naar het ziekenhuis dat het beste bij je past. Ook vind je hier informatie over het zorgaanbod, het aantal behandelde patiënten, doorlooptijden en ervaringen van andere patiënten.

De BVN heeft 11 criteria opgesteld voor patiëntgerichte borstkankerzorg. In de Monitor zijn de ziekenhuizen die voldoen aan voldoende van deze criteria met een roze lintje gemarkeerd. Het lintje is geen medisch keurmerk.

Mammapoli - polikliniek voor borstkanker

Een groot aantal ziekenhuizen heeft een mammapoli. Mamma betekent borst.

Een mammapoli is een polikliniek specifiek voor de behandeling van borstkanker en andere aandoeningen van de borst. Op een mammapoli werken de volgende zorgverleners:
 

 • Chirurg-oncoloog: is bij borstkanker meestal de arts die je als eerste ziet en van wie je hoort of er sprake is van borstkanker. De chirurg voert ook de operatie aan de borst en eventueel aan de lymfeklieren uit.
   
 • Fertiliteitsarts: bespreekt met je de kans op onvruchtbaarheid, jouw eventuele kinderwens en hoe de vruchtbaarheid behouden kan blijven.
   
 • Internist-oncoloog / medisch oncoloog: geeft de behandelingen met chemotherapie, anti-hormonale therapie en doelgerichte therapie.
   
 • Klinisch geneticus: doet onderzoek bij erfelijke aanleg voor borstkanker, of een vermoeden daarvan.
   
 • Klinisch psycholoog: bij mentale klachten rondom de diagnose, behandelingen en gevolgen kan een klinisch psycholoog je begeleiden.
   
 • Mammacareverpleegkundige: begeleidt patiënten, geeft antwoord op vragen en biedt emotionele ondersteuning. Soms is de mammacareverpleegkundige ook de verpleegkundig specialist.
   
 • Patholoog: doet onderzoek op de weggenomen cellen en weefsels van de biopsie, punctie en operatie.
   
 • Plastisch chirurg: voert (indien gewenst) de borstreconstructie uit.
   
 • Radioloog: beoordeelt de onderzoeken, zoals de mammografie, echografie, (PET-)CT-scan en MRI-scan, en verricht hierbij de puncties.
   
 • Radiotherapeut: beoordeelt of bestraling nodig is, en zo ja, maakt het bestralingsplan.
   
 • Verpleegkundig specialist: een gespecialiseerd verpleegkundige die nieuwe patiënten onderzoekt en begeleidt en samen met de chirurg het behandelplan uitlegt. Coördineert ook de behandeling en zorg op de polikliniek en geeft voorlichting en ondersteuning aan patiënten.

Colofon

Met medewerking van:

Illustratie mannen

Mannen die borstkanker hebben (gehad)

Illustratie mannen

Projectgroep mannenmetborstkanker.nl

Logo BVN

Borstkankervereniging Nederland

Patiëntenorganisatie

Website

Foto Frederieke van Duijnhoven

Dr. Frederieke van Duijnhoven

Chirurg-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Arjen Witkamp

Chirurg-oncoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: september 2020