Onderzoeken bij blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je symptomen die kunnen passen bij blaaskanker, zoals bloed in de urine, pijn bij het plassen of vaak moeten plassen? Ga dan naar je huisarts. 

Deze doet meestal een urineonderzoek om te kijken of je misschien een infectie hebt. Dit kan een oorzaak zijn van je klachten.  

Zo nodig stuurt de huisarts je door naar een uroloog v0or verder onderzoek. 

Onderzoeken in het ziekenhuis

Je kunt 1 of meer van de volgende onderzoeken krijgen:

  • urinecytologie. Bij dit onderzoek bekijkt een patholoog je urine onder een microscoop om te kijken of er kwaadaardige cellen in zitten. 
  • cystoscopie: een kijkonderzoek van de blaas

Als blijkt dat je een tumor hebt, dan krijg je een transurethrale resectie van de tumor (TURT). Hiermee bepaalt de arts wat voor soort tumor je hebt: een niet-spierinvasieve of een spierinvasieve. Met de TURT is ook vast te stellen hoe diep een tumor in de blaaswand is ingegroeid en hoe agressief de tumor is. 

Indeling in risicogroep bij een niet-spierinvasieve tumor

Blijkt uit de TURT dat je een niet-spierinvasieve tumor hebt, dan kan met de TURT ook worden vastgesteld tot welke risicogroep de tumor behoort. De risicogroep bepaalt het risico op terugkeer van de tumor en de snelheid waarmee de tumor kan uitbreiden.

De arts kijkt hiervoor naar: 

  • het aantal tumoren
  • de tumorgrootte
  • hoe agressief de kankercellen zijn. Agressief betekent dat de kwaadaardige cellen zich snel vermeerderen.
  • hoe diep de tumor in de blaaswand is gegroeid

Er zijn 3 risicogroepen:

  • laag risico
  • matig risico
  • hoog risico

Afhankelijk van de risicogroep wordt het behandelplan opgesteld. 

Vervolgonderzoeken bij een spierinvasieve blaastumor

Blijkt uit de TURT dat je spierinvasieve blaaskanker hebt, dan is verder onderzoek nodig.

Je kunt de volgende onderzoeken krijgen: 

Met deze onderzoeken bepaalt de arts hoe ver de tumor is doorgegroeid en of er uitzaaiingen zijn. 

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Uroloog-oncoloog, UMCG

Logo Leven met blaas- of nierkanker

Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK)

Patiëntenorganisatie

Website

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2019