Patiëntenorganisatie voor blaas- of nierkanker

Opslaan

Heb je nierkanker of blaaskanker (gehad) of is er iemand in je naaste omgeving met deze kankersoort? Dan kun je bij patiëntenorganisatie Leven Met Blaas- of Nierkanker terecht voor lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging. 

Deze patiëntenorganisatie is er ook voor mensen met nierbekkenkanker, urineleiderkanker en plasbuiskanker.

Leven Met Blaas- of Nierkanker is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de koepel van 19 kankerpatiëntenorganisaties. Samen komen zij op voor de belangen van álle mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en mensen met een erfelijke aanleg voor kanker.  

Je kunt je stem laten horen via het patiëntenpanel Doneer Je Ervaring. Deze stem deelt NFK met de politiek, media, zorg, wetenschap en verzekeraars.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2020

Dit artikel is geschreven door Leven met blaas- of nierkanker, de redactie van kanker.nl.