Overlevingscijfers niet-spierinvasieve blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

De cijfers op deze pagina gelden voor een groep patiënten. Ze geven een algemeen beeld, maar geen informatie over jouw situatie. Je vooruitzichten kunnen beter of slechter zijn dan de vooruitzichten voor een hele groep. Bespreek je vooruitzichten met je arts.

Als er weinig nieuwe patiënten per jaar zijn, dan is het mogelijk dat niet alle behandelingen in je eigen ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden. Bespreek met je arts of behandeling in het eigen ziekenhuis mogelijk is of dat verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum nodig is.

Stadium bij diagnose

  • Bij diagnose wordt, indien mogelijk, altijd het stadium van de ziekte bepaald. 
  • Voor de kans op overleving is het heel belangrijk om te weten in welk stadium je ziekte is (met stadium wordt hier bedoeld: tumorstadium).

Tip: Bespreek met de arts het stadium van jouw ziekte en wat daarvan de gevolgen zijn.

Stadiumverdeling bij diagnose in 2015 van blaaskanker

Toelichting: Bij het krijgen van de diagnose blaaskanker heeft 40% van de patiënten niet- spierinvasieve blaaskanker (stadium I).

Overleving van niet-spierinvasieve blaaskanker (stadium I), 2001-2015

Toelichting: Deze grafiek toont de 5-jaarsoverleving van niet-spierinvasieve blaaskanker per stadium.

Stadium 0A: 1 jaar na de diagnose is 99% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 95%.
Stadium 0IS: 1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 86%.
Stadium I:1 jaar na de diagnose is 95% van de patiënten nog in leven. Na 5 jaar is dit 80%.

Colofon

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl, Integraal Kankercentrum Nederland

Laatste update: februari 2018