Overige cijfers niet-spierinvasieve blaaskanker

Opslaan

Nieuwe patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker (incidentie)

Toelichting: Het aantal patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker is de laatste jaren toegenomen.
In 2000 kregen 3300 mensen niet-spierinvasieve blaaskanker. In 2015 waren dit er ongeveer 4600. Veel meer mannen dan vrouwen krijgen niet-spierinvasieve blaaskanker.

Leeftijdsverdeling voor niet-spierinvasieve blaaskanker, 2015

Toelichting: Niet-spierinvasieve blaaskanker komt het vaakst voor bij mensen tussen de 60 en de 80 jaar.

De cijfers op deze pagina komen uit 2015. Binnenkort hopen we hier actuele cijfers te plaatsen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2018

Dit artikel is geschreven door Integraal Kankercentrum Nederland, kanker.nl.

Met medewerking van

Wauben, B. (overige deskundige)