Chemotherapie bij blaaskanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De arts kan chemotherapie bij spierinvasieve blaaskanker adviseren:

  • in combinatie met bestraling. Dit heet chemoradiatie.
  • als aanvullende behandeling voorafgaand aan een operatie of voorafgaand aan bestraling.
  • als palliatieve behandeling

Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor doorgegroeid in de spierlaag van de blaas.

Chemotherapie in combinatie met bestraling (chemoradiatie)

Bij chemoradiatie krijg je tijdens een bepaalde periode bestraling en in diezelfde periode krijg je ook chemotherapie. De chemotherapie versterkt het effect van de bestraling.

Als er geen uitzaaiingen zijn, is deze behandeling bedoeld om te genezen. 

Lees meer over chemoradiatie.

Chemotherapie als aanvullende behandeling 

Je kunt chemotherapie als aanvullende behandeling krijgen: 

  • voorafgaand aan de blaasoperatie: om de kans op terugkeer (recidief) van blaaskanker te verkleinen
  • in combinatie met een op genezing gerichte bestraling van de blaas

Doel van deze aanvullende chemotherapie is  de kanker zo veel mogelijk kleiner te maken, voordat de operatie of bestraling wordt gedaan. Bij bepaalde tumorstadia vergroot dat de kans op genezing. 

Voor patiënten met hart- en vaatziekten of een verminderde nierfunctie is chemotherapie  niet altijd mogelijk. Dan moet er een alternatief behandelplan worden gekozen. 

Chemotherapie als palliatieve behandeling

Kun je niet meer genezen van blaaskanker, dan kun je chemotherapie als palliatieve behandeling krijgen. Deze behandeling is gericht op het terugdringen of remmen van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten. Het doel is levensverlenging en verbetering van de kwaliteit van leven. 

Is je  conditie niet goed genoeg om chemotherapie te verdragen, dan is de kans op een gunstig resultaat van chemotherapie klein. Je arts overlegt dan met je of een behandeling nog wel wenselijk is

Welk medicijn?

Meestal wordt het medicijn cisplatin gebruikt. Is de nierfunctie niet goed genoeg voor cisplatin, dan kan carboplatin soms een optie zijn. Dit middel is minder belastend voor hart, bloedvaten en nieren. 

Tweedelijnstherapie

Geven cisplatin of carboplatin niet genoeg resultaat of neemt de ziekte weer toe na de laatste kuur? Dan kan de arts een tweede behandeling met een ander middel voorstellen. Dit heet een tweedelijnstherapie.  

Bijwerkingen van chemotherapie

Chemotherapie kan bijwerkingen geven. Welke bijwerkingen je krijgt en hoe ernstig deze zijn hangt af van de soort medicijnen en de manier van toediening. 

Ben je misselijk of geef je veel over? Dan kun je hier meestal medicijnen voor krijgen. Vraag je arts hiernaar. 

Ben je klaar met de chemokuur, dan worden de bijwerkingen meestal minder.

Chemotherapie

Deze video legt uit hoe chemotherapie in zijn werk gaat.

Hoe werkt chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Deze medicijnen verspreiden zich via het bloed door je lichaam. Ze kunnen op bijna alle plaatsen de kankercellen bereiken.  

Chemotherapie doodt helaas ook gezonde cellen. Daardoor krijg je waarschijnlijk last van bijwerkingen. 

Behandeling met chemotherapie is in de vorm van een kuur. Je krijgt een periode medicijnen en een periode niet. Vaak bestaat de behandeling uit een reeks chemokuren.  

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Uroloog-oncoloog, UMCG

Foto Hans Westgeest

Dr. Hans Westgeest

Internist-oncoloog, Amphia

LinkedIn

Logo Leven met blaas- of nierkanker

Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK)

Patiëntenorganisatie

Website

Logo NVU

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2019