Behandeling bij niet-spierinvasieve blaaskanker

Opslaan

Is bij jou blaaskanker ontdekt, dan doet de arts een transurethrale resectie van de tumor (TURT) om te kijken wat voor soort blaaskanker je hebt: niet-invasief of spierinvasief.

Tijdens de TURT schraapt de arts de tumor of een deel ervan weg via de plasbuis.

Is uit de TURT gebleken dat de tumor niet is doorgegroeid in de spierlaag van de blaas (niet-spierinvasieve blaaskanker), dan is de tumor tijdens de TURT vaak al geheel weggenomen. De TURT is dan een curatieve behandeling. Het doel daarvan is genezing. 

Kans op terugkeer tumor zo klein mogelijk maken

Bij niet-spierinvasieve blaaskanker is er een uiterst kleine kans op uitzaaiingen. Wel kan de tumor terugkomen. Dit heet een recidief.

Je kunt daarom na de TURT de volgende behandelingen krijgen:

  • 1 of meer blaasspoelingen. Dit is om de kans op een recidief zo klein mogelijk te maken. 
  • Coagulatie (wegbranden van kleine afwijkingen). Deze behandeling wordt soms gedaan als er telkens kleine, nieuwe tumoren in de blaas zitten.

Je kunt ook besluiten om niet behandeld te worden.

Behandeling in onderzoeksverband

Naast bovenstaande behandelingen kun je soms deelnemen aan behandelingen in onderzoeksverband (trials). Je krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. 

Terugkeer van de tumor

Bij 50 tot 70% van de patiënten met een behandeld niet-spierinvasief blaascarcinoom komt de tumor na behandeling terug. Een teruggekeerde tumor heet een recidief. De kans op terugkeer is het grootst in de hoogrisicogroep.

Is de tumor teruggekomen, dan kun je  opnieuw een TURT krijgen. De TURT wordt gebruikt om vast te stellen of de tumor wel/niet in de spier is gegroeid en om iets te kunnen zeggen over de agressiviteit van de kankercellen. De TURT wordt ook gebruikt als behandeling.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2014

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.