Behandelplan bij bijnierkanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Na de diagnose maakt de arts samen met een aantal andere artsen een  behandelplan. Dit gebeurt in een multidisciplinair overleg, het MDO.

In het behandelplan staat welke behandeling het meest geschikt is. De artsen baseren het behandelplan op de Europese richtlijn voor bijnierschorskanker.

Je arts bespreekt het behandelplan met je. Dit gesprek kun je voorbereiden. Bijvoorbeeld door te bedenken welke dingen belangrijk voor je zijn. Vraag je  arts of die dingen nog mogelijk zijn na de behandeling. Lees meer tips voor het gesprek met je arts.

Neem de tijd en bereid je voor

Je hoeft bijna nooit direct te beslissen over het behandelplan. Vraag de arts hoeveel bedenktijd je hebt.

Misschien wil je zo snel mogelijk starten met de behandeling. Dat is begrijpelijk. Maar het is aan te raden om even bedenktijd te nemen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Het is belangrijk dat je na de behandelingen nog achter je keuzes kunt staan.  

Als je behoefte hebt aan meerdere gesprekken over het behandelplan, kun je daar een afspraak voor maken. Lees in de tussentijd de informatie die je meekrijgt goed door. Ook kun je een vragenboekje aanleggen waarin je de vragen aan de arts en zijn of haar antwoorden noteert.

Meebeslissen over het behandelplan

Zelf heb je invloed op de behandeling die je krijgt. Soms zijn er andere behandelingen beschikbaar, of is er ruimte voor aanpassing, bijvoorbeeld in de volgorde van de behandelingen. Bespreek de mogelijkheden met de arts.

Twijfel je over een bepaalde behandeling, bespreek dan je twijfels met de arts.

Second opinion

Soms is de keuze voor een behandeling lastig. Je arts kan je dan adviseren om een second opinion aan te vragen in een ander gespecialiseerd ziekenhuis. De artsen daar kunnen dan meedenken over de meest geschikte behandeling.

Je kunt ook op eigen initiatief zelf een second opinion aanvragen. Bij zeldzame kankersoorten zoals bijnierkanker is het erg belangrijk dat je in een expertisecentrum behandeld wordt.

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de behandeling. Als je twijfelt, heb je misschien behoefte aan een second opinion.

Lees verder over een second opinion.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Rebecca Steenaard

Dr. Rebecca Steenaard

Arts-onderzoeker, Máxima MC

LinkedIn

illustratie-arts-man

Dr. Thomas Kerkhofs

Internist, Maastricht UMC+

Illustratie mensen

Mensen die bijnierkanker hebben (gehad)

Foto Harm Haak

Prof. dr. Harm Haak

Internist, Máxima MC

Linkedin

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: februari 2021