Systemische therapie bij basaalcelcarcinoom

Opslaan

Uitzaaiingen komen bijna nooit voor bij basaalcelcarcinoom.

Is een basaalcelcarcinoom toch uitgezaaid, dan is behandeling mogelijk met het medicijn vismodegib (Erivedge®). Dit medicijn remt de groei en verspreiding van kankercellen.

Deze behandeling is een optie voor mensen die geen bestraling of operatie (meer) kunnen ondergaan. Of wanneer de arts verwacht dat opereren of bestralen onvoldoende effect zal hebben.

Je kunt deze behandeling alleen in een beperkt aantal academische ziekenhuizen krijgen. Je dermatoloog zal je een verwijzing geven.

Resistentie

Bij de meeste mensen wordt het basaalcelcarcinoom na enkele weken tot maanden kleiner. Maar na verloop van tijd kunnen de kankercellen toch ongevoelig (resistent) worden voor het medicijn. Het basaalcelcarcinoom gaat dan weer groeien. Deze behandeling wordt daarom alleen als laatste redmiddel voorgeschreven. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: februari 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.