Wat is…?

Patiëntenorganisatie voor gynaecologische kanker

Opslaan

Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun partners en naasten. Heb je gynaecologische kanker (gehad) of is er iemand in je naaste omgeving met deze kankersoort? Dan kun je bij Olijf terecht voor lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging.

Olijf is aangesloten bij de patiëntenbeweging NFK.

Patiëntenbeweging NFK

De NFK is een samenwerkingsverband van 19 kankerpatiëntenorganisaties. De NFK vertegenwoordigt alle kankerpatiënten in Nederland en komt op voor hun belangen. De organisatie streeft naar betere zorg en meer kwaliteit van leven.

De NFK wil dat alle mensen met kanker in Nederland:

  • zelf de regie kunnen houden
  • mee kunnen praten over zorg en wetenschappelijk onderzoek
  • sneller nieuwe en betere behandeling krijgen
  • meer inzicht hebben in de verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen
  • weer helemaal kunnen deelnemen aan de maatschappij

Lees verder op nfk.nl.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2014

Dit artikel is geschreven door Olijf, netwerk vrouwen met gynaecologische kanker, kanker.nl.